Igazgató: Csótár András

Általános igazgatóhelyettes: Losoncziné Pölöskei Orsolya

Szakmai igazgatóhelyettes: Dömötörfi Lívia

Nevelési-oktatási igazgatóhelyettes: Kulcsárné Fullár Melinda

Gyakorlatioktatás-vezető: Linhart Rita

Műszaki vezető: Nagy Natália

Ács István Kovács Annamária
Balázs József Kovács József
Barna Adrienn Kövi Bernadett
Bertalan Ákos Kriszt Mátyás
Boda Gergely Kúti Csaba
Bodnár Eszter Leidl Orsolya
Bóna Mária Liszák János
Burucs Tamás Merta Erika
Busznyákné Kovács Mariann Mikoláné Ács Beatrix
Csányi Zoltán Nagy Norina
Csiza Tünde Nagy Eszter
Dormánné Varga Krisztina Orczy Henriette
Döbröntei Máté Pályiné Merics Hajnalka
Erős Árpád Papp Ágota Éva
Farkasné Király Edit Pintér István
Fisli Barnabás Pózvainé Szíjártó Szilvia
Fodorné Németh Ildikó Ráczné Hencsei Katalin
Gelencsér István Réfi-Oszkó Teréz
Gerencsér Veronika Rudics Gábor
Gombos József Sárkány János
Gombos Katalin Szabó Béla
Gosztonyi Klára Szabó Ferenc
Guzsván Zsuzsanna Szabóné Haraszti Zsuzsanna
Halmos Eszter Szabó István
Hézinger László Szabó János
Hiz György Szabó Nándorné
Horváth Gábor Szabó Valéria
Kalamár Anita Szücsné Rudolf Andrea
Kardos Károly Tihanyi Judit
Kiss Éva Tóth Béla
Kissné Renczes Judit Török Iván
Kocsisné Cser Rita Turiné Szalai Erika
Kohutics Marianna Vajda Csaba
Korponainé Kristóf Gabriella Varga Leventéné Csótár Ágnes
Kovács Andrea Vitos Krisztina