Az iskolában tanító tanárok fogadóórái
a 2017/2018-as tanévben:

Pedagógus neve: Fogadóóra
időpontja:
Telefonos
elérhetősége:
Email címe:
Ács István csütörtök 2. óra
Balázs József csütörtök 2. óra 30/260-4925  
Balogh Ferencné hétfő 2. óra
Barna Adrienn hétfő 4. óra
Bertalan Ákos hétfő 4. óra
Boda Gergely kedd 3. óra
Bodnár Eszter egyeztetés alapján
Bóna Mária szerda 6. óra 30/375-3167  
Burucs Tamás kedd 3. óra
Busznyákné Kovács Mariann péntek 2. óra bkmariann @ vipmail.hu
Csányi Zoltán csütörtök 3. óra 30/920-2502  
Csiszár Zoltán hétfő 4. óra
Csiza Tünde szerda 4. óra
Csótár András egyeztetés alapján
Dormánné Varga Krisztina csütörtök 1. óra
Döbröntei Máté szerda 2. óra
Dömötörfi Lívia kedd 4. óra
Erős Árpád szerda 3. óra
Farkasné Király Edit péntek 3. óra
Fodorné Németh Ildikó egyeztetés alapján
Gelencsér István kedd 3. óra 30/994-3394  
Gerencsér Veronika hétfő 2. óra
Gombos József csütörtök 2. óra
Gombos Katalin hétfő 4. óra
Gosztonyi Klára hétfő 3. óra
Guzsván Zsuzsanna szerda 4. óra
Halmos Eszter egyeztetés alapján
Hiz György szerda 3. óra
Horváth Gábor kedd 5. óra 30/945-5546  
Horváthné Rayman Ágnes kedd 3. óra
Kalamár Anita szerda 5. óra
Kardos Károly kedd 4. óra
Kiss Éva kedd 4. óra
Kissné Renczes Judit szerda 7. óra 30/200-5821  
Kocsisné Cser Rita kedd 4. óra
Kohutics Marianna péntek 2. óra
Korponainé Kristóf Gabriella hétfő 3. óra
Kovács Annamária csütörtök 6. óra
Kovács Andrea hétfő 5. óra
Kovács József szerda 3. óra
Kriszt Mátyás hétfő 4. óra
Kulcsárné Fullár Melinda csütörtök 5. óra
Kúti Csaba kedd 5. óra 83/321-902 csaba @ asboth.sulinet.hu
Leidl Orsolya szerda 3. óra
Linhart Rita hétfő 3. óra
Liszák János péntek 4. óra 30/185-5407  
Losoncziné Pölöskei Orsolya kedd 4. óra
Merta Erika kedd 2. óra
Mikoláné Ács Beatrix hétfő 4. óra
Nagy Eszter csütörtök 2. óra
Orczy Henriette szerda 4. óra
Pályiné Merics Hajnalka kedd 3. óra
Papp Ágota Éva kedd 5. óra 30/196-6090  
Pintér István hétfő 2. óra 20/974-1421 ipinter @ asboth.sulinet.hu
Pózvainé Szijártó Szilvia csütörtök 3. óra
Ráczné Hencsei Katalin kedd 5. óra 30/511-4622  
Réfi Oszkó Teréz kedd 5. óra
Sárkány János kedd 3. óra
Szabó Béla hétfő 5. óra
Szabó Ferenc hétfő 4. óra
Szabó István kedd 3. óra
Szabó János szerda 1. óra
Szabó Nándorné szerda 3. óra
Szabó Valéria csütörtök 4. óra
Szabóné Haraszti Zsuzsanna kedd 1. óra 30/454-3767  
Szalai Adrienne hétfő 3. óra
Szalay Hajnalka szerda 4. óra
Szücsné Rudolf Andrea csütörtök 3. óra
Tihanyi Judit kedd 4. óra
Tóth Béla szerda 5. óra
Vajda Csaba kedd 5. óra
Varga Leventéné Csótár Ágnes hétfő 6. óra 30/530-1737  
Vitos Krisztina kedd 4. óra