SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Szakképzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés - 2013. március 14.

Közhasznú szervezet azonosító adatai

Név: Szakképzési Alapítvány
Adószáma: 19274652-1-20
Székhely, Cím: 8360 Keszthely Gagarin u. 2-4. Pf.: 57
Bejegyző határozat száma: Apk. 60.014/1991/11.
Nyilvántartási szám: 128.
Tel.: /83/ 510-559, 311-596 Fax: 312-084
E-mail: alapit@asboth.sulinet.hu
Elnök, Képciselő: Csótár András
E-mail: suli@asboth.sulinet.hu

Kettős könyvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege 2012 év

Az adatok E Ft-ban értendők

Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosítás
Tárgyév
1.
A. Befektetett Eszközök
 
0
2.
I. Immateriális javak
 
3.
II. Tárgyi eszközök
 
4.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
 
5.
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
 
6.
B. Forgóeszközök
7 504
 
11 438
7.
I. Készletek
 
8.
II. Követelések
0
 
0
9.
III. Értékpapírok
6 561
 
10.
IV. Pénzeszközök
943
 
11 438
11.
C. Aktív időbeli elhatárolások
 
12.
Eszközök összesen
7 504
 
11 438
13.
D. Saját tőke
7 504
 
11 438
14.
I. Induló tőke
 
15.
II. Tőke változás
7 226
 
7 504
16.
III. Lekötött tartalék
 
17.
IV. Értékelési tartalék
 
18.
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
278
 
3 934
19.
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
0
 
0
20.
E. Céltartalék
 
21.
F. Kötelezettségek
0
 
0
22.
I. Hátrasorolt kötelezettségek
 
23.
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
 
24.
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
0
 
0
25.
G. Passzív időbeli elhatárolások
 
26.
Források összesen
7 504
 
11 438

Kettős könyvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 2012 év

Az adatok E Ft-ban értendők

Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosítás
Tárgyév
1.
A. Összes alaptevékenység bevétele
1 737
 
5 327
2.
1. Alaptevékenység működésére kapott támogatás
1 736
 
5 327
3.
a. Alapítótól
 
4.
b. Központi költségvetésből
 
0
5.
c. Helyi önkormányzattól
0
 
0
6.
d. Egyéb
0
 
0
7.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
0
 
0
8.
3. Alaptevékenységből származó bevétel
0
 
4 734
9.
4. Tagdíjból származó bevétel
0
 
0
10.
5. Egyéb bevétel
1
 
593
11.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
300
 
0
12.
C. Összes bevétel
1 737
 
5 327
13.
D. Alaptevékenység ráfordításai
1 459
 
1 393
14.
1. Anyagijelegű ráfordításai
0
 
23
15.
2. Szellemi jellegű ráfordításai
0
 
0
16.
3. Értékcsökkenési leírás
 
17.
4. Egyéb ráfordítások
1 459
 
1 370
18.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
 
0
19.
6. Rendkivűli ráfordítások
 
0
20.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
 
0
21.
1. Anyagijelegű ráfordításai
0
 
0
22.
2. Szellemi jellegű ráfordításai
0
 
0
23.
3. Értékcsökkenési leírás
 
24.
4. Egyéb ráfordítások
 
 
25.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
 
26.
6. Rendkivűli ráfordítások
 
27.
F. Összes ráfordítás
1 459
 
1 393
28.
G. Adózás előtti vállalkozási eremény
0
 
0
29.
H. Adófizetési kötelezettség
0
 
0
30.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény
0
 
0
31.
J. Tárgyévi alaptevékenység eredménye
278
 
3 934

Tájékoztató adatok

Az adatok E Ft-ban értendők

Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosítás
Tárgyév
32.
A. Személyi jellegű ráfordítások
0
 
0
33.
1. Bérköltség
0
 
0
34.
ebből: - megbízási díjak
 
35.
        - tisztelet díjak
 
36.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
 
0
37.
3. Bérjárulékok
0
 
0
38.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
0
 
0
39.
ebből: a korm. rend. 16§(5) bekezdés szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
 

 

Keszthely, 2013. március 14.

Csótár András
egyéb szervezet vezetője

Vissza!