SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Szakképzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés - 2012. május 30.

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

Név: Szakképzési Alapítvány
Adószáma: 19274652-1-20
Székhely, Cím: 8360 Keszthely Gagarin u. 2-4. Pf.: 57
Bejegyző határozat száma: Apk. 60.014/1991/11.
Nyilvántartási szám: 128.
Tel.: /83/ 510-559, 311-596 Fax: 312-084
E-mail: alapit@asboth.sulinet.hu
Elnök, Képciselő: Csótár András
E-mail: suli@asboth.sulinet.hu

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Biztosítani kell a minél magasabb színvonalú munkához a korszerű eszközöket.

A rászoruló tanulók anyagi segítsége.

A kiemelkedő tanulók jutalmazása.

A kiemelkedő munkát végző pedagógusok enyagi elismerése.

3. Közhesznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

A Szakképzési Alapítvány alapításakor kitűzött célok és feladatok szerint, hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményt elérő diákokat támogat. A tanév során havi rendszerességgel ösztöndíjat juttat a számukra. Ezenkívül iskolai kirándulások, szakmai programok kiadásaihoz (étkezés, utazás stb.) járul hozzá.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Tudományos tevékenység, kutatás Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismertetés
közhasznú tevékenység célcsoportja: Az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Székhelyintézményének tanulói, tanárai
közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 22 fő tanuló részesült rendszeres havi ösztöndíjban
közhasznú tevékenység főbb eredményei: Hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményt elért tanulók anyagi helyzetének némi könnyítése, az iskola forráshiánya miatt veszélybe került versenyekre utazások, tanulmányi utak kiadásaihoz való hozzájárulás (Útiköltség, étkezés)

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Bankszámlapénz 852 eFt Ösztöndíj
  231 eFt Könyvjutalom
  335 eFt Utazás, étkezés
  15 eFt Hirdetés
  26 eFt Bankköltség

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
Ösztöndíj támogatás 782 eFt 852 eFt
Könyvjutalom 120 eFt 321 eFt
Utazás, étkezés   335 eFt

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség Előző év Tárgy év
  0 Ft 0 Ft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok (összegek eFt-ban) Előző év Tárgy év
B. Éves összes bevétel 1.913 1.737
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
409 326
D. közszolgáltatási bevétel 0 0
E. normatív támogatás 0 0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált bevétel 1.504 1.411
H. Összes ráfordítás (kiadás) 1.933 1.459
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 0 0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.933 1.459
K. Adózott eredmény -20 278
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 4 fő 4 fő
Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) Igen Nem
Ectv. 32. § (4) b) Igen Nem
Ectv. 32. § (4) c) Igen Nem
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) Igen Nem
Ectv. 32. § (5) b) Igen Nem
Ectv. 32. § (5) c) Igen Nem

Keszthely, 2012. május 30.

Csótár András
A kuratórium elnöke

Vissza!