SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Szakképzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés - 2011. március 30.

A Szakképzési Alapítvány azzal a céllal jött létre 1991-ben, hogy olyan anyagi bázist biztosítson, amely Keszthely és vonzáskörzete szakképzését a tanulóinknak juttatott anyagi segítséggel és iskolánk (az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium) oktatási eszközeinek gyarapításával magasabb színvonalra emelje.

A tanév kezdésekor az osztályfőnökök felmérik a nagyon rossz anyagi körülmények közt élő tanulókat, majd pályázatot nyújtanak be az alapítvány kuratóriumához, amelyben javasolják a tanuló pénzbeli támogatását. A kuratórium mérlegeli a rászorulók körülményeit, és dönt a támogatás odaítéléséről.
A kuratórium előzetes döntése alapján a tanév végén tanulmányi, kulturális területen vagy sportban kiemelkedő diákok pénzjutalmat vagy könyvjutalmat kapnak az alapítványtól.

2010. évben átlagosan 32 tanulót részesített az alapítvány rendszeres ösztöndíjban. A kifizetett ösztöndíj összege a 2010-es évben 782.000 Ft volt.

Az adózó állampolgárok adója 1%-ának felajánlásából digitális tananyagra 30.000 Ft-ot, audiovizuális eszközökre (17-es tanterem hangosítása) 243.000 Ft-ot fordítottunk. Iskolai rendezvényre 120.000 Ft-ot, hirdetésre 15.000 Ft-ot költöttünk.

A MAVIR Zrt. által biztosított adományból ( 718.000 Ft ) a villanyszerelői szakma számára vásároltunk kis értékű eszközöket.

Nyitóegyenleg 2010. január 1-jén: 7 411 eFt
ebből:   lekötött betét értékpapírban 6 726 eFt
bankszámla egyenleg 685 eFt
 
Bevétel 2010. évben: 1 144 eFt
ebből:   kamat 5 eFt
APEH 1% 409 eFt
támogatás (adomány) 730 eFt
 
Kiadás, vagyon felhasználása: 1 933 eFt
Tanulók támogatása: pályázat alapján ösztöndíjak fizetése Tanulók támogatása: ösztöndíj, jutalom 782 eFt
Eszközök beszerzése, iskolai rendezvény támogatása

1 126 eFt

Bankköltség 25 eFt
 
Záróegyenleg 2010. december 31-én: 7 311 eFt
ebből:   lekötött betét értékpapírban 6 646 eFt
bankszámla egyenleg 665 eFt
 
Vagyonnövekedés:
nem volt az előző évhez képest, a bankszámla pénzösszege csökkent összességében 20 eFt-tal, a befektetési értékpapír állományunk pedig csak 80 eFt-tal csökkent annak ellenére, hogy 2010 októberében 770 eFt került átvezetésre az értékpapír számláról az alapítványi számlára.

1. Alapítványunk költségvetési támogatásban nem részesült.

2. 2010. évben az alábbi célokra költöttünk vagyonunkból:

  •    782 eFt-ot fizettünk ki tanulói ösztöndíj, jutalom címén
  • 1 126 eFt-ot költöttünk eszközök beszerzésére és iskolai rendezvények támogatására
  •      25 eFt-ot fizettünk ki bankköltség címén

3. Központi költségvetési szervtől, társulásoktól, önkormányzatoktól és ezek szerveitől támogatást nem kaptunk.

4. Az alapítvány vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesülnek.

A Szakképzési Alapítványnak nincs saját honlapja, ezért a 2010. évben végzett közhasznúsági tevékenységéről szóló jelentés az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.) www.asboth.sulinet.hu honlapján 2011. április 5-től lesz olvasható.

Az egyszerűsített beszámoló innen letölthető!

 

Szemes Péter
alapítványi képviselő

Vissza!