SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Szakképzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés - 2010. március 31.

A Szakképzési Alapítvány azzal a céllal jött létre 1991-ben, hogy olyan anyagi bázist biztosítson, amely Keszthely és vonzáskörzete szakképzését a tanulóinknak juttatott anyagi segítséggel és iskolánk (az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium) oktatási eszközeinek gyarapításával magasabb színvonalra emelje.
A tanév kezdésekor az osztályfőnökök felmérik a nagyon rossz anyagi körülmények közt élő tanulókat, majd pályázatot nyújtanak be az alapítvány kuratóriumához, amelyben javasolják a tanuló pénzbeli támogatását. A kuratórium mérlegeli a rászorulók körülményeit, és dönt a támogatás odaítéléséről.
A kuratórium előzetes döntése alapján a tanév végén tanulmányi, kulturális területen vagy sportban kiemelkedő diákok pénzjutalmat vagy könyvjutalmat kapnak az alapítványtól. 2009 júniusában 18 tanuló kapott pénzjutalmat összesen 80.000 Ft összegben, továbbá 31.000 Ft értékben könyvutalványt osztottunk ki tanulóinknak.
A kifizetett ösztöndíj és jutalom együttes összege a 2009-es évben 654.000 Ft volt.
Az adózó állampolgárok adója 1%-ának felajánlásából digitális tananyagra 114.000 Ft-ot, stúdiós eszközökre 160.000 Ft-ot fordítottunk, az iskolai rendezvények színvonalának emelése céljából dekorációs anyagra (függönyre) 119.000 Ft-ot költöttünk.

Nyitóegyenleg 2009. január 1-jén: 7 672 eFt
ebből:   lekötött betét értékpapírban 6 599 eFt
bankszámla egyenleg 1 073 eFt
 
Bevétel 2009. évben: 981 eFt
ebből:   kamat 3 eFt
APEH 1% 409 eFt
támogatás (adomány) 569 eFt
 
Kiadás, vagyon felhasználása: 1 371 eFt
Tanulók támogatása: pályázat alapján ösztöndíjak fizetése Tanulók támogatása: ösztöndíj, jutalom 654 eFt
Eszközök beszerzése, iskolai rendezvény támogatása 690 eFt
Bankköltség 27 eFt
 
Záróegyenleg 2009. december 31-én: 7 410 eFt
ebből:   lekötött betét értékpapírban 6 725 eFt
bankszámla egyenleg 685 eFt
 
Vagyonnövekedés:
nem volt az előző évhez képest, a bankszámla pénzösszege csökkent öszszességében 388 eFt-tal, ugyanakkor a befektetési értékpapír állományunk 126 eFt-tal növekedett.

Alapítványunk költségvetési támogatásban nem részesült.

2009. évben az alábbi célokra költöttünk vagyonunkból:

  • 654 eFt-ot fizettünk ki tanulói ösztöndíj, jutalom címén
  • 690 eFt-ot költöttünk eszközök beszerzésére és iskolai rendezvények támogatására
  •   27 eFt-ot fizettünk ki bankköltség címén

Központi költségvetési szervtől, társulásoktól, önkormányzatoktól és ezek szerveitől támo-gatást nem kaptunk.

Az alapítvány vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesülnek.

A Szakképzési Alapítványnak nincs saját honlapja, ezért a 2009. évben végzett közhasznúsági tevékenységéről szóló jelentés az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.) www.asboth.sulinet.hu honlapján 2010. április 1-jétől olvasható.

Szemes Péter
elnök

Vissza!