SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Szakképzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés - 2009. március 30.

A Szakképzési Alapítvány azzal a céllal jött létre 1991-ben, hogy olyan anyagi bázist biztosítson, amely Keszthely és vonzáskörzete szakképzését a tanulóinknak juttatott anyagi segítséggel és iskolánk (az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium) oktatási eszközeinek gyarapításával magasabb színvonalra emelje.
A tanév kezdésekor az osztályfőnökök felmérik a nagyon rossz anyagi körülmények közt élő tanulókat, majd pályázatot nyújtanak be az alapítvány kuratóriumának, amelyben javasolják a tanuló pénzbeli támogatását. A kuratórium mérlegeli a rászorulók körülményeit, és dönt a támogatás odaítéléséről. 2008. évben 49 tanulót részesített az alapítvány rendszeres ösztöndíj-ban.
A kuratórium előzetes döntése alapján a tanév végén tanulmányi, kulturális területen vagy sportban kiemelkedő diákok pénzjutalmat vagy könyvjutalmat kapnak az alapítványtól. 2008 júniusában 11 tanuló részesült pénzjutalomban összesen 53.000 Ft összegben, továbbá 67.000 Ft értékben könyvutalványt osztottunk ki tanulóinknak.
A kifizetett ösztöndíj és jutalom együttes összege a 2008-as évben 568.000 Ft volt.
Az adózó állampolgárok adója 1%-ának felajánlásából a természettudományi szertár (fizika, kémia, matematika tantárgyak) eszköztárát gyarapítottuk, valamint az iskolai kulturális rendezvények színvonalának emeléséhez gitárt vásároltunk.

Nyitóegyenleg 2008. január 1-jén: 7 399 eFt
ebből:   lekötött betét 6 485 eFt
bankszámla egyenleg 914 eFt
 
Bevétel 2008. évben: 1 059 eFt
ebből:   kamat 3 eFt
APEH 1% 506 eFt
támogatás (adomány) 550 eFt
 
Kiadás, vagyon felhasználása: 900 eFt
Tanulók támogatása: pályázat alapján ösztöndíjak fizetése Tanulók támogatása: ösztöndíj 568 eFt
Eszközök beszerzése, iskolai rendezvény támogatása 305 eFt
Bankköltség 27 eFt
 
Záróegyenleg 2008. december 31-én: 7 672 eFt
ebből:   lekötött betét 6 599 eFt
bankszámla egyenleg 1 073 eFt
 
Vagyonnövekedés: 273 eFt

Alapítványunk költségvetési támogatásban nem részesült.

2008. évben az alábbi célokra költöttünk vagyonunkból:

  • 568 eFt-ot fizettünk ki tanulói ösztöndíj címén
  • 305 eFt-ot költöttünk eszközök beszerzésére és iskolai rendezvények támogatására
  •   27 eFt-ot fizettünk ki bankköltség címén
  • 273 eFt-tal gyarapodott vagyonunk

Központi költségvetési szervtől, társulásoktól, önkormányzatoktól és ezek szerveitől támogatást nem kaptunk.

Az alapítvány vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesülnek.

A Szakképzési Alapítványnak nincs saját honlapja, ezért a 2008. évben végzett közhasznúsági tevékenységéről szóló jelentés az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.) www.asboth.sulinet.hu honlapján 2009. április 1-jétől olvasható.

Szemes Péter
elnök

Vissza!