SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Szakképzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés - 2008. március 25.

A Szakképzési Alapítvány azzal a céllal jött létre 1991-ben, hogy olyan anyagi bázist biztosítson, amely Keszthely és vonzáskörzete szakképzését a tanulóinknak juttatott anyagi segítséggel és iskolánk (az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium) oktatási eszközeinek gyarapításával magasabb színvonalra emelje.
A tanév kezdésekor az osztályfőnökök felmérik a nagyon rossz anyagi körülmények közt élő tanulókat, majd pályázatot nyújtanak be az alapítvány kuratóriumának, amelyben javasolják a tanuló pénzbeli támogatását. A kuratórium mérlegeli a rászorulók körülményeit, és dönt a támogatás odaítéléséről. A 2007. évben 24 tanulót részesített az alapítvány rendszeres ösztön-díjban.
A tanév végén a tanulmányi, kulturális területen vagy sportban kiemelkedő diákok pénzjutalmat vagy könyvjutalmat kapnak az alapítványtól a kuratórium előzetes döntése alapján. 2007 júniusában 9 tanuló részesült pénzjutalomban és 85 tanuló könyvutalványban.
A kifizetett ösztöndíj és jutalom együttes összege a 2007-es évben 758.000 Ft volt.
Az adózó állampolgárok adója 1%-ának felajánlásából a tanulói mosdókba higiéniai eszközöket, továbbá a tanulók részére sportszereket vásároltunk.

Nyitóegyenleg 2007. január 1-jén: 6 871 eFt
ebből:   lekötött betét 6 294 eFt
bankszámla egyenleg 577 eFt
 
Cél szerinti bevétel 2007. évben: 1 481 eFt
ebből:   kamat 12 eFt
APEH 1% 496 eFt
támogatás (adomány) 973 eFt
 
Vagyon felhasználása, cél szerinti juttatások: 1 326 eFt
Tanulók támogatása: pályázat alapján ösztöndíjak fizetése Tanulók támogatása: ösztöndíj 758 eFt
Anyag jellegű kiadások (eszközök
beszerzése, tanulói rendezvény támogatása)
542 eFt
Bankköltség 26 eFt
 
Záróegyenleg 2007. december 31-én: 7 399 eFt
ebből:   lekötött betét 6 485 eFt
bankszámla egyenleg 914 eFt
 
Vagyongyarapodás összesen: 528 eFt

Alapítványunk központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól támogatást nem kapott.

Alapítványunk semminemű bért és személyi juttatást nem fizetett senkinek. Kizárólag a tanulókat részesíti rendszeres ösztöndíjban. Az alapítvány ügyeit, rendezvények lebonyolítását a kuratórium tagjai és azok segítői társadalmi munkában végzik.

Szemes Péter
elnök

Vissza!