SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Szakképzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés - 2006. március 30.

A tanév kezdésekor az osztályfőnökök felmérik a nagyon rossz anyagi körülmények közt élő tanulókat, majd pályázatot nyújtanak be az alapítvány kuratóriumának, amelyben javasolják a tanuló pénzbeli támogatását. A kuratórium mérlegeli a rászorulók körülményeit, és dönt a támogatás odaítéléséről. A 2005. évben 13 tanulót részesített az alapítvány rendszeres ösztöndíjban.
A tanév végén a tanulmányi, kulturális területen vagy sportban kiemelkedő diákok pénzjutalmat vagy könyvjutalmat kapnak az alapítványtól a kuratórium előzetes döntése alapján. 2005 júniusában 9 tanuló részesült pénzjutalomban és 70 tanuló könyvutalványban.
A kifizetett ösztöndíj és jutalom együttes összege 2005. évben 481.000 Ft volt.
Az adózó állampolgárok 1%-os jövedelemadó felajánlásának összegéből oktatást segítő eszközöket vásároltunk, az iskolai könyvtárat fejlesztettük, sportszereket vettünk és a fodrásztanulók versenyre való nevezésére használtuk fel. Ez az összeg 386.061 Ft volt.

Nyitóegyenleg 2005. január 1-jén: 6 444 eFt
ebből:   lekötött betét 5 400 eFt
bankszámla egyenleg 1 044 eFt
 
Cél szerinti bevétel 2005. évben: 1 284 eFt
ebből:   kamat 332 eFt
APEH 1% 386 eFt
támogatás (adomány) 565 eFt
 
Vagyon felhasználása, cél szerinti juttatások:
  Lekötött betéthez kiegészítés 785 eFt
Tanulók támogatása: pályázat alapján ösztöndíjak fizetése 413 eFt
Anyag jellegű kiadások (eszközök beszerzése, tanulói rendezvény támogatása) 561 eFt
Bankköltség 45 eFt
 
Záróegyenleg 2005. december 31-én: 6 788 eFt
ebből:   lekötött betét 6 185 eFt
bankszámla egyenleg 603 eFt
 
Vagyongyarapodás összesen: 344 eFt

Alapítványunk központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól támogatást nem kapott. A helyi önkormányzat rendezvénytámogatás címén 50.000 Ft támogatást nyújtott.

Alapítványunk semminemű bért és személyi juttatást nem fizetett senkinek. Kizárólag a tanulókat részesíti rendszeres ösztöndíjban. Az alapítvány ügyeit, rendezvények lebonyolítását a kuratórium tagjai és azok segítői társadalmi munkában végzik.

Szemes Péter
elnök

Vissza!