SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Szakképzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés - 2005. március 31.

A tanév kezdésekor az osztályfőnökök felmérik a nagyon rossz anyagi körülmények közt élő tanulókat, majd pályázatot nyújtanak be az alapítvány kuratóriumának, amelyben javasolják a tanuló pénzbeli támogatását. A kuratórium mérlegeli a rászorulók körülményeit, és dönt a támogatás odaítéléséről. A 2004. évben 13 tanulót részesített az alapítvány rendszeres ösztön-díjban.
A tanév végén a tanulmányi, kulturális területen vagy sportban kiemelkedő diákok pénzjutalmat vagy könyvjutalmat kapnak az alapítványtól a kuratórium előzetes döntése alapján. 2004 júniusában 10 tanuló részesült pénzjutalomban és 61 tanuló könyvutalványban.
A kifizetett ösztöndíj és jutalom együttes összege 2004. évben 297.000 Ft volt.
Az adózó állampolgárok 1%-os jövedelemadó felajánlásának összegéből az oktatást segítő eszközöket vásároltunk: diavetítőt, videokazettákat, szemléltető eszközöket és sportszereket. Ez az összeg 442.000 Ft volt.

Nyitóegyenleg 2004. év január 1-jén: 5 522 eFt
ebből:   lekötött betét 4 800 eFt
bankszámla egyenleg 722 eFt
 
Cél szerinti bevétel 2004. évben: 1 594 eFt
ebből:   kamat 426 eFt
APEH 1% 473 eFt
támogatás (adomány) 695 eFt
 
Vagyon felhasználása, cél szerinti juttatások:
  Lekötött betéthez kiegészítés 600 eFt
Tanulók támogatása: pályázat alapján ösztöndíjak fizetése 297 eFt
Anyag jellegű kiadások (eszközök beszerzése, tanulói rendezvény támogatása) 442 eFt
Bankköltség 31 eFt
 
Záróegyenleg 2004. év december 31-én: 6 444 eFt
ebből:   lekötött betét 5 400 eFt
bankszámla egyenleg 1 044 eFt
 
Vagyongyarapodás összesen: 922 eFt

Alapítványunk központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól támogatást nem kapott. A helyi önkormányzat rendezvénytámogatás címén 50.000 Ft támogatást nyújtott.

Alapítványunk semminemű bért és személyi juttatást nem fizetett senkinek. Kizárólag a tanulókat részesíti rendszeres ösztöndíjban. Az alapítvány ügyeit, rendezvények lebonyolítását a kuratórium tagjai és azok segítői társadalmi munkában végzik.

Szemes Péter
elnök

Vissza!