SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Szakképzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés - 2004. április 1.

A tanév kezdésekor az osztályfőnökök felmérik a nagyon rossz anyagi körülmények közt élő tanulókat, majd pályázatot nyújtanak be az alapítvány kuratóriumának, amelyben javasolják a tanuló pénzbeli támogatását. A kuratórium mérlegeli a rászorulók körülményeit, és dönt a támogatás odaítéléséről. A 2003. évben 14 tanulót részesített az alapítvány rendszeres ösztöndíjban.
A tanév végén a tanulmányi, kulturális területen vagy sportban kiemelkedő diákok pénzjutalmat vagy könyvjutalmat kapnak az alapítványtól a kuratórium előzetes döntése alapján. 2003 júniusában 7 tanuló részesült pénzjutalomban és 60 tanuló könyvutalványban.
A kifizetett ösztöndíj és jutalom együttes összege 2003. évben 259.300 Ft volt.
Az adózó állampolgárok 1%-os jövedelemadó felajánlásából összegyűlt pénzből az oktatást segítő szemléltető eszközöket vásároltunk: oktatótáblákat, videokazettákat, kísérleti eszközö-ket és sportszereket. Ez az összeg 460 eFt volt.

Nyitóegyenleg 2003. év január 1-jén: 5 019 eFt
ebből:   lekötött betét 4 250 eFt
bankszámla egyenleg 769 eFt
 
Cél szerinti bevétel 2003. évben: 1 248 eFt
ebből:   kamat 70 eFt
APEH 1% 536 eFt
támogatás (adomány) 642 eFt
 
Vagyon felhasználása, cél szerinti juttatások:
   Lekötött betéthez kiegészítés 550 eFt
Tanulók támogatása: pályázat alapján ösztöndíjak fizetése 259 eFt
Anyag jellegű kiadások (eszközök beszerzése, tanulói rendezvény támogatása) 460 eFt
Bankköltség 26 eFt
 
Záróegyenleg 2003. év december 31-én: 5 522 eFt
ebből:   lekötött betét 4 800 eFt
bankszámla egyenleg 722 eFt
 
Vagyongyarapodás összesen: 503 eFt

Alapítványunk központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, kisebbségi és települési önkormányzattól, azok társulásaitól támogatást nem kapott.

Alapítványunk semminemű bért és személyi juttatást nem fizetett senkinek. Kizárólag a tanulókat részesíti rendszeres ösztöndíjban. Az alapítvány ügyeit, rendezvények lebonyolítását a kuratórium tagjai és azok segítői társadalmi munkában végzik.

Szemes Péter
elnök

Vissza!