SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Szakképzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés - 2002. április 5.

A tanév kezdésekor az osztályfőnökök felmérik a nagyon rossz anyagi körülmények közt élő tanulókat, majd pályázatot nyújtanak be az alapítvány kuratóriumának, amelyben javasolják a tanuló pénzbeli támogatását. A kuratórium mérlegeli a rászorulók körülményeit, és dönt a támogatás odaítéléséről. A 2001. évben 12 tanulót részesített az alapítvány rendszeres ösztöndíjban.
A tanév végén a tanulmányi, kulturális területen vagy sportban kiemelkedő diákok pénzjutalmat vagy könyvjutalmat kapnak az alapítványtól a kuratórium előzetes döntése alapján. 2001 júniusában 9 tanuló részesült pénzjutalomban és 50 könyvutalványban.
A kifizetett ösztöndíj és jutalom együttes összege 2001-ben 368 eFt volt.
Az adózó állampolgárok 1%-os jövedelemadó felajánlásából összegyűlt pénzből az oktatást segítő szemléltető eszközöket vásároltunk: térképeket, nyelvi táblákat, magnót, erősítő beren-dezést a stúdióba. Ez az összeg 409 eFt volt.

Nyitóegyenleg 2001. év január 1-jén: 4 369 eFt
ebből:   lekötött betét 3 600 eFt
bankszámla egyenleg 769 eFt
 
Cél szerinti bevétel 2001. évben: 1 248 eFt
ebből:   kamat 318 eFt
APEH 1% 409 eFt
magánszemélyektől adomány 521 eFt
 
Vagyon felhasználása:
  Lekötött betéthez kiegészítés 400 eFt
Tanulók támogatása: pályázat alapján ösztöndíjak fizetése 368 eFt
Anyag jellegű kiadások (alapítványi bál költségei, térképek, eszközbeszerzés) 580 eFt
Egyéb (pl.: bank költség) 54 eFt
 
Záróegyenleg 2001. év december 31-én: 4 615 eFt
ebből:   lekötött betét 4 000 eFt
bankszámla egyenleg 615 eFt
 
Vagyongyarapodás összesen: 246 eFt

Alapítványunk központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, kisebbségi és települési önkormányzattól, azok társulásaitól támogatást nem kapott.

Alapítványunk semminemű bért és személyi juttatást nem fizetett senkinek. Kizárólag a tanulókat részesíti rendszeres ösztöndíjban. Az alapítvány ügyeit, rendezvények lebonyolítását a kuratórium tagjai és azok segítői társadalmi munkában végzik.

Szemes Péter
elnök

Vissza!