SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Szakképzési Alapítvány

Közhasznúsági jelentés - 2001. április 20.

Nyitóegyenleg 2000. év január 1-jén: 3 698 eFt
 
Cél szerinti bevétel 2000. évben: 1 225 eFt
ebből:   kamat 294 eFt
APEH 1% 415 eFt
magánszemélyektől adomány 516 eFt
 
Vagyon felhasználása:
  Lekötött betéthez kiegészítés 282 eFt
Így lekötött betét összesen 3 600 eFt
Tanulók támogatása: pályázat alapján ösztöndíjak fizetése 331 eFt
Anyag jellegű kiadások (alapítványi bál költségei, térképek, eszközbeszerzés) 148 eFt
Tanulók jutalmazása (könyvutalvány) 40 eFt

Alapítványunk központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, kisebbségi és települési önkormányzattól, azok társulásaitól támogatást nem kapott.

Alapítványunk semminemű bért és személyi juttatást nem fizetett senkinek. Kizárólag a tanulókat részesíti rendszeres ösztöndíjban. Az alapítvány ügyeit, a rendezvények lebonyolítását a kuratórium tagjai és azok segítői társadalmi munkában végzik.

Szemes Péter
elnök

Vissza!