Action 1 - Active Citizens for Europe

Measure 1 - Town Twinning

Measure 1.1. Town twinning citizens' meetings

Projekt Dom EURÓPA House

financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Účas»: projekt umoľnil stretnutie 240 občanov, z ktorých 40 pochádzalo z mesta Lučenec (P1 - SLOVAKIA), 10 z mesta Udine (P2 - ITALY), 20 z mesta Miercurea Ciuc (P3 - ROMANIA ) , 20 z mesta Odorheu Secuiesc (P4 - ROMANIA), 20 z mesta Sfantu Gheorge (P5 - ROMANIA), 10 z mesta Subotica (P6 - SERBIA), 20 z mesta Szolnok (P7 - HUNGARY), ), 20 z mesta Szekszárd (P8 - HUNGARY), 20 z mesta Székesfehérvár (P9 - HUNGARY), 20 z mesta Salgótarján (P10 - HUNGARY), 10 z mesta Lucenec (P11 - SLOVAKIA), 10 z mesta Ostrava - Zábřeh (P12 - CZECH REPUBLIC), 10 z mesta Opava (P13 - CZECH REPUBLIC), 10 z mesta München (GERMANY).

Miesto: stretnutie sa uskutočnilo v Lu čenci ( Slovakia )

Termín program: od 22/04/2014 do 27/04/2014

Stručný opis:

Uskutočnený program bol kompatibilný so vąeobecnými a ąpecifickými bodmi projektovej výzvy, nakoµko odborná činnos» Občianskeho zdruľenia Scholaris je zameraná na vízie a základy Európskej únie. Plánované programové body rieąili spoločné diskusie v daných témach pomocou pracovných metód agentúry - konferencia, workshop, diskusia, prezentácia, odborné prednáąky.

a/ Multikulturálne prostredia a tolerancia, interkulturálna diskusia a prezentácia - medzinárodná konfrencia s pozvanými odborníkmi so ątátov EU

b/ Európska a miestna identita - workshopy a diskusie na danú tému medzi účastníkmi projektu

c/ Starnúca generácia : Aktívna generácia - prezentácie aktívnych dôchodcov jednotlivých partnerov

d/ Postavenie ľien, etnických skupín, národnostných menąín v spoločnosti - pozitívne skúsenosti a negatívne javy v tejto oblasti, hµadanie rieąení, preberanie best participe / najlepąích príkladov v tejte tematike.

e/ Budúcnos» EU, budúcnos» lokalít, budúcnos» občana - spoločné zosúladenie poľiadaviek občanov z jednotlivých lokalít s víziou Európy. ®ivá diskusia aj s politológmi o EU.

f/ Slávnostné programy a podpis spoločnej deklarácie o dlhodobej spolupráci partnerov - záverom viacdňového podujatia bude slávnostný program ako aj vyhodnotenie prác v rámci projektu. Na záver predstavitelia partnerov svojimi podpismi potvrdia odhodlanie a dlhodobú spoluprácu za rozvoj svojich likalít a za rozvoj Európskej únie.

Zhrnutie programov 22/04/2014 - 27/04/2014:

•  Privítanie partnerských delegácií, ubytovanie, prezentácia programu, slávnostný úvodný program

•  Konferencia - multikulturálne prostredia a tolerancia, interkulturálna diskusia a prezentácia

•  Worksjopy sekcií a večerné diskusie v skupinách - európska a miestna identita

•  Burza partnerstiev. Prezentácia partnerov

•  Exkurzia v regióne a v mestách Fiµakovo, Lučenec, Modrý Kameň

•  Návąteva samospráv v okrese Lučenec

•  Návąteva inątitúcií v regióne Novohrad

•  Odborná spolupráca partnerov

•  Vyhodnotenie odborných diskusií, prác, workshopov a konferencie

•  Prezentácia programu Citizenship a činností partnerských organizácií

•  Slávnostný program a podpis deklarácie o partnerstve