ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS

 

 

 

A szerkezetlakatos acélvázas épületek, csarnokok, távvezeték-oszlopok, épületekhez vas- és alumíniumszerkezetű kapuk alkatrészeinek elkészítésével, ezek összeépítésével, karbantartásával és javításával foglalkozik. Szinte valamennyi szerszámgéppel elvégezhető műveletet alkalmazza, ami a vasiparban előfordul (előrajzol, darabol, reszel, egyenget, hajlít, vés, fúr, szegecsel, domborít, kovácsol, köszörül, hegeszt, sajtol, egyszerű gépi forgácsolási műveleteket végez stb.). A szerkezetlakatosnak szakmájában matematika és fizika ismeretekre van szüksége. A szakma személyi követelményei: a szerkezetlakatosnak szerkezeti elemek kiszabásához, ledarabolásához jó szemmértéke és megfelelő éles látása legyen. Lemezből térbeli szerkezeteket alakít ki, amihez jó térelképzelés, műszaki képzelet, számolási és kombináló képesség szükséges.

A képzési idő

- 8. osztályt végzetteknek 3 év

- 10. osztályt végzetteknek 2 év

- érettségizetteknek 2 év

1/9. osztályban a gyakorlati oktatás iskolai tanműhelyben, 2/10. és 3/11. évfolyamon vállalatoknál, vállalkozóknál zajlik.

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételnél a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, technika, rajz és biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán is meg kell felelni.

Kollégiumi férőhelyet előzetes igény alapján tudunk biztosítani.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára.

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot november hónapban tart.

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kérhetők, vagy az iskola honlapjáról a ( www.asbothkeszthely.hu ) letölthetők.