GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR

Érettségi után

 

 

A masszőr feladata:

Beteget megfigyel

Hiteles kommunikációt alkalmaz

Svédmasszázst végez

Szegment masszázst végez

Kötőszöveti masszázst végez

Vezetett passzív kimozgatást végez

Gépi masszázst végez

Hidro- és balneoterápiás kezelést végez

Frissítő masszázst végez

Dokumentációt vezet

Képzési idő:

2 év nappali rendszerben

A képzés célja:

Felkészíteni a tanulót arra, hogy a követelménymodulokban meghatározottak szerint képes legyen gyógymasszőr feladatok elvégzésére.

A képzés színvonalasan berendezett szaktantermekben zajlik (anatómiai szemléltető eszközök, reanimációs felszerelés, modern masszázságyak, interaktív táblák stb.) jól képzett előadókkal, óraadókkal, egészségügyi szakoktatókkal.

A kórházi gyakorlat magas óraszámban (képzési idő 60 %-a) szigorú ellenőrzés mellett a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. masszázs, hydro-és balneoterápia és elektroterápia területén történik.

Sikeres záróvizsgát tett tanulóink jó eséllyel el tudnak helyezkedni kórházakban, szállodákban vagy egyéni vállalkozóként. A megszerzett ismeretek jól hasznosíthatók főiskolai (gyógytorna) továbbtanulás esetén.

Találkozunk novemberben az iskolánk pályaválasztási nyílt napján!

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételnél a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, technika, rajz és biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán is meg kell felelni.

Kollégiumi férőhelyet előzetes igény alapján tudunk biztosítani.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára.

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot november hónapban tart.

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kérhetők, vagy az iskola honlapjáról a ( www.asbothkeszthely.hu ) letölthetők.