KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ

 

 

A kőműves végzi az építőiparban a legsokrétűbb feladatokat.

Kitűzi az épületet. Elkészíti az épület alapozását, falait, födémeket, bevakolja az épületet.

Összehangolja a szakipari, a gépészeti, az ácsmunkát a kőművesével. Felel az épület állékonyságáért. Ért a rajzolvasáshoz, amely alapján az épület készül.

Az épület végleges formai megjelenése elsősorban az ő munkáján múlik.

A burkoló az épületek építése, átalakítása, felújítása során külső vagy belső lapanyagú, valamint öntött fal és pad-lóburkolatok kivitelezését végzi.

A képzési idő

- 8. osztályt végzetteknek 3 év

- 10. osztályt végzetteknek 2 év

- érettségizetteknek 2 év

1/9. osztályban a gyakorlati oktatás csoportosan tanműhelyben, 2/10. és 3/11. évfolyamon egyénileg vállalatoknál, vállalkozóknál zajlik.

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételnél a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, technika, rajz és biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán is meg kell felelni.

Kollégiumi férőhelyet előzetes igény alapján tudunk biztosítani.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára.

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot november hónapban tart.

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kérhetők, vagy az iskola honlapjáról a ( www.asbothkeszthely.hu ) letölthetők.