KAROSSZÉRIALAKATOS

 

 

A karosszérialakatos munkahelyi útmutatásokat követve, a technológiai utasításoknak, eljárásoknak, szabványoknak megfelelően elvégzi a közúti járművek - személy- és tehergépkocsik, különféle haszonjárművek, utánfutók, pótkocsik stb. - karosszériáinak javításával, építésével kapcsolatos feladatokat.

A karosszérialakatos készíti, javítja, szereli a gépjárművek alváz- és vázszerkezetét, a kocsiszekrény burkolólemezeit, szerelvényeit és díszítőelemeit. A közúti közlekedés rohamos fejlődésével a szakma jelentősége egyre fokozódik. Fémlemezekből, műanyagból készíti el az egyes vázrészeket (alkatrészeket), kisebb-nagyobb alkatrészeket. A lemezformálás mellett értenie kell a hegesztéshez, forrasztáshoz, szegecseléshez és különféle szerelési alapműveletekhez.

A szakma személyi követelményei: a karosszérialakatosnak legyen megfelelő éleslátása és szemmértéke, kézügyessége. Látását és kézmozgását össze kell hangolni.

A képzési idő

- 8. osztályt végzetteknek 3 év

- 10. osztályt végzetteknek 2 év

- érettségizetteknek 2 év

1/9. osztályban a gyakorlati oktatás iskolai tanműhelyben, 2/10. és 3/11. évfolyamon vállalatoknál, vállalkozóknál zajlik.

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételnél a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, technika, rajz és biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán is meg kell felelni.

Kollégiumi férőhelyet előzetes igény alapján tudunk biztosítani.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára.

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot november hónapban tart.

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kérhetők, vagy az iskola honlapjáról a ( www.asbothkeszthely.hu ) letölthetők.