Informatika szakmacsoport:

INFORMATIKAI ÁGAZAT

szakgimnázium (volt szakközépiskola)

 

 

Az informatika szakmacsoportba felvételt nyert tanulók a
9-12. osztályokban a közismereti tantárgyak mellett szakmai ismereteket szereznek az elmélet és a gyakorlat területén is. Az alapvető irodai programcsomag (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció, adatbázis-kezelés), grafikai és weblap-szerkesztési ismeretek mellett elsősorban hálózati és programozási ismereteket sajátíthatnak el a tanulók. Tanulmányaik során legalább 3 programozási nyelvet ismernek meg, ezzel a későbbi szakmai továbbtanulás szempontjából jelentős előnyre tesznek szert.

Érettségivel betölthető munkakör:

- 3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó

Az érettségi után az informatikai rendszergazda szakképesítést lehet megszerezni, amelynek képzési ideje 2 év, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételnél a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, technika, rajz és biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán is meg kell felelni.

Kollégiumi férőhelyet előzetes igény alapján tudunk biztosítani.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára.

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot november hónapban tart.

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kérhetők, vagy az iskola honlapjáról a ( www.asbothkeszthely.hu ) letölthetők.