HEGESZTŐ

 

 

A hegesztő képzés során már régen felmerült tanulói és vállalkozói igényeket kívánunk kielégíteni. A vállalkozások fejlődése egyre nagyobb mértékben igényli a korszerű hegesztés-technológiákhoz értő szakembereket.

A hegesztő

•  hídszerkezetek

•  csarnok szerkezetek

•  távvezetékoszlopok

•  hajók, olajvezetékek

•  fémszerkezetek

összeállításával foglalkozik. Felelősségteljes munka, precízséget és biztos kezet kíván.

A képzési idő

- 8. osztályt végzetteknek 3 év

- 10. osztályt végzetteknek 2 év

- érettségizetteknek 2 év

1/9. osztályban a gyakorlati oktatás iskolai tanműhelyben, 2/10. és 3/11. évfolyamon vállalatoknál, vállalkozóknál zajlik.

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételnél a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, technika, rajz és biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán is meg kell felelni.

Kollégiumi férőhelyet előzetes igény alapján tudunk biztosítani.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára.

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot november hónapban tart.

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kérhetők, vagy az iskola honlapjáról a ( www.asbothkeszthely.hu ) letölthetők.