JÁRMŰFÉNYEZŐ

 

 

A járműfényező munkahelyi útmutatásokat követve, a technológiai utasításoknak, eljárásoknak, szabványoknak megfelelően elvégzi a járművek és különféle anyagú berendezések fényezésével, mázolásával kapcsolatos feladatokat.

A hivatás gyakorlásának előfeltétele, a középerős testalkat, kitartás (hosszú csiszolási munkák miatt), a bőr érzéketlensége az alkalmazott anyagokkal (hígítókkal) szemben, normál látóképesség és műszaki érzék.

Munkaterülete: a vasúti, közúti és vízi járművek, acélszerkezetek, fa-, fal- és betonfelületek festése, fényezése.

A képzési idő

- 8. osztályt végzetteknek 3 év

- 10. osztályt végzetteknek 2 év

- érettségizetteknek 2 év

1/9. osztályban a gyakorlati oktatás iskolai tanműhelyben, 2/10. és 3/11. évfolyamon vállalatoknál, vállalkozóknál zajlik.

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételnél a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, technika, rajz és biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán is meg kell felelni.

Kollégiumi férőhelyet előzetes igény alapján tudunk biztosítani.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára.

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot november hónapban tart.

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kérhetők, vagy az iskola honlapjáról a ( www.asbothkeszthely.hu ) letölthetők.