ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

érettségi után

 

 

Az erősáramú elektrotechnikus: közreműködik termelési, üzemeltetési folyamatok előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében. Részt vesz mérnöki felkészültséget nem igénylő fejlesztési részfeladatok elvégzésében. Munkavégzése során műszaki dokumentációkat értelmez és készít, alkalmazza a szakterületére vonatkozó szabványokat. Részt vesz ipari és kommunális épületek és építmények villamos rendszereinek kivitelezésében, a rendszer üzembe helyezésében és üzemeltetésében. A villamosenergia-ellátás területén építési és üzemeltetési feladatokat végez. Közreműködik számítógépes rendszerek működtetésében és az alkalmazott szoftverek üzemeltetésében. Munkajogi, gazdasági és vállalkozási ismereteit a gyakorlatban alkalmazza. Képzettsége alapján alsószintű vezetői, illetve magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai munkaköröket is betölthet.

A tanulók számára a 2 éves Erősáramú elektrotechnikus képzést ajánljuk.

Az erősáramú elektrotechnikus megfelelő képzettséggel rendelkezik szerkesztői, műszaki ügyintézői, művezetői feladatok ellátására. Megfelelő műszaki, gazdálkodási és idegen nyelvi ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy vállalkozást vezethessen.

Aki a szakképzési évfolyam elvégzése után a technikusvizsga birtokában próbálkozik szakirányú egyetemi vagy főiskolai továbbtanulással, többlet pontszámot vihet magával.

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételnél a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, technika, rajz és biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán is meg kell felelni.

Kollégiumi férőhelyet előzetes igény alapján tudunk biztosítani.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára.

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot november hónapban tart.

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kérhetők, vagy az iskola honlapjáról a ( www.asbothkeszthely.hu ) letölthetők.