EGÉSZSÉGÜGYI szakmacsoport:

EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

szakgimnázium (volt szakközépiskola)

 

Az egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek elsajátítása a 9-12. évfolyamon történik.

Célok, feladatok:

- a szakmai ismeretek elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása

- készségek, képességek fejlesztése

- az érettségire való felkészítés

- pályaválasztási döntés előkészítése

-szakirányú felsőfokú továbbtanulás elősegítése

-az érettségi utáni szakképzés megalapozása

Érettségivel betölthető munkakör:

- 5522/4 Kisegítő ápoló

Az érettségi után az egészségügyi asszisztens vagy a gyógy- és sportmasszőr szakképesítést lehet megszerezni, amelynek képzési ideje 2 év.

Jól felszerelt tantermekkel, barátságos, biztonságos környezetben várunk Benneteket!

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételnél a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, technika, rajz és biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán is meg kell felelni.

Kollégiumi férőhelyet előzetes igény alapján tudunk biztosítani.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára.

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot november hónapban tart.

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kérhetők, vagy az iskola honlapjáról a ( www.asbothkeszthely.hu ) letölthetők.