ASZTALOS

 

 

Az asztalos képzés megismertet a faanyag szépségével, a megmunkálás és az alkotás örömével. A fából készült tárgyak melegséggel töltik meg a környezetet és az embereket.

Az asztalos szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakember, aki képes

1) kisvállalkozóként lakossági szolgáltatásokat végezni

2) közép- és nagyüzemekben ellátni a munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat

3) vállalkozást létesíteni, beindítani és működtetni

4) az alábbi munkaterületeken az asztalos munkákat elvégezni:

A képzési idő

- 8. osztályt végzetteknek 3 év

- 10. osztályt végzetteknek 2 év

- érettségizetteknek 2 év

1/9. osztályban a gyakorlati oktatás iskolai tanműhelyben, 2/10. és 3/11. évfolyamon vállalatoknál, vállalkozóknál zajlik.

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételnél a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, technika, rajz és biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán is meg kell felelni.

Kollégiumi férőhelyet előzetes igény alapján tudunk biztosítani.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára.

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot november hónapban tart.

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kérhetők, vagy az iskola honlapjáról a ( www.asbothkeszthely.hu ) letölthetők.