EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

Érettségi után

 

Az általános asszisztens feladata:

Egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat lát el

Vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyez, koordinál

Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket

Szakmai, nyilvántartási és ügyviteli adminisztrációt vezet a kompetenciájának megfelelően

Egészségnevelő - fejlesztő tevékenységet folytat

Tisztán, sterilen tartja a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket

Segíti a betegeket a vizsgálat előtt, alatt és után

Tájékoztatja a betegeket és tanácsot ad

Vizsgálatoknál és beavatkozásnál asszisztál, segédkezik

Orvosi utasításra önállóan végez kompetenciakörének megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs feladatokat.

Képzési idő:

2 év nappali rendszerben

A képzés színvonalasan berendezett szaktantermekben zajlik (anatómiai szemléltető eszközök, reanimációs felszerelés, modern betegágyak, interaktív táblák stb.) jól képzett előadókkal, óraadókkal, egészségügyi szakoktatókkal.

A kórházi gyakorlat magas óraszámban (képzési idő 60 %-a) szigorú ellenőrzés mellett a Keszthely Városi Kórház szakrendelésein-cardiológia, sebészeti kötöző, fül/orr/gégészet, röntgen, ultrahang, labor, bőrgyógyászat, szemészet- és belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet betegellátó osztályain történik.

Sikeres záróvizsgát tett tanulóink jó eséllyel el tudnak helyezkedni kórházakban, rendelőintézetekben. A megszerzett ismeretek jól hasznosíthatók főiskolai továbbtanulás esetén.

A képzés ráépülése: fizioterápiás szakasszisztens felnőttképzésben

Találkozunk novemberben az iskolánk pályaválasztási nyílt napján!

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételnél a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, technika, rajz és biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán is meg kell felelni.

Kollégiumi férőhelyet előzetes igény alapján tudunk biztosítani.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára.

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot november hónapban tart.

Jelentkezési lapok az iskola titkárságán kérhetők, vagy az iskola honlapjáról a ( www.asbothkeszthely.hu ) letölthetők.