T Á J É K O Z T A T Ó

az ASBÓTH ISKOLA (KESZTHELY)

pályaválasztási lehetőségeiről

OM azonosító:       203067

Intézménykód:       202108      (Asbóth Iskola /Keszthely/)

Képzési célunk:

A Keszthelyen és térségében lakó általános iskolát végzett tanulók érettségire, továbbtanulásra, illetve szakmai végzettség megszerzésére való felkészítése, valamint érettségivel rendelkező tanulók középfokú szakképzése.

Szakgimnáziumban (volt Szakközépiskolában)

hat szakmacsoportban (egyéb szolgáltatások - szépész ágazat, elektrotechnika és elektronika, informatika, közszolgálat - rendészeti ágazat, egészségügyi, szociális szolgáltatások) közép-, illetve emelt szintű érettségire készítünk fel, melynek sikeres teljesítése után lehetőség van intézményünkben a szakmaszerzésre, vagy bármely felsőfokú intézménybe való jelentkezésre.

A szakközépiskolában (volt szakiskolában)

asztalos; villanyszerelő; festő, mázoló és tapétázó; kőműves és hidegburkoló; karosszérialakatos; épület- és szerkezetlakatos; női szabó; motorkerékpár-szerelő szakterületen folyik a képzés (minimum 6 fő jelentkezése esetén tudjuk az adott szakmát indítani). 9. évfolyamon a gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben folyik.

Akkreditált ECDL vizsgaközpontként biztosítjuk az ECDL vizsga megszerzésének lehetőségét. Kiemelten foglalkozunk az informatika és az idegen nyelvek (angol, német) oktatásával. Bevezettük a kompetencia alapú oktatást.
Csoportos tehetséggondozást, színjátszó szakkört, énekkart, táncoktatást, egyéni versenyfelkészítést és egyéni felzárkóztató foglakozást tartunk.

Tornaterem, aszfaltozott kézilabdapálya, streetball-pálya, kivilágított műfüves pálya, kondicionálóterem, küzdő terem valamint uszoda-használati lehetőség áll tanulóink rendelkezésére.

Vidéki diákoknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételnél figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia tantárgyak 5-6-7. év végi és a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe, az elérhető maximális pontszám 110 pont. A pontszám kiszámítása SNI-s tanuló esetén: a hiányzó osztályzatokat a felvételi tantárgyak meglévő osztályzataiból számított kerekített átlaggal pótoljuk (minden esetben mellékelni kell a felvételi laphoz a szakértői véleményt és az iskola határozatát a felmentésről).

Orvosi, egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgán meg kell felelni. A rendészet ágazatra jelentkezőknek erőnléti, a gyógy- és sportmasszőr szakképesítésre jelentkezőknek elméleti és fizikai alkal-massági vizsgát kell tenni.

Kérjük, hívjanak bennünket szülői értekezletre, pályaválasztási tájékoztatóra, osztályfőnöki órára. Szívesen állunk rendelkezésükre.

 

Iskolánk pályaválasztási nyílt napot tart az alábbi napokon:

2016. november 23-án 12 órától

várjuk a tanulókat az iskolánk és tanműhelyeink bemutatására.

2016. november 23-án és 29-én 1330 -kor

igazgatói tájékoztatót tartunk beiskolázási lehetőségeinkről a szülők, érdeklődők számára.

 

1. SZAKGIMNÁZIUMI (volt SZAKKÖZÉPISKOLAI) képzés keretében induló osztályok

Ebbe az iskolatípusba azok a tanulók jelentkezzenek, akiknek tanulmányi eredménye közepes vagy annál jobb és továbbtanulási szándékuk van, vagy érettségi utáni szakmai végzettséget szeretnének szerezni. Biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülést.

1. Informatika szakmacsoport: Informatikai ágazat:
Az érettségivel betölthető munkakör:
3142/9 számítógépes rendszerkarbantartó
Az érettségi után Informatikai rendszergazda képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.

2. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport: Villamosipar és elektronikai ágazat:
Az érettségivel betölthető munkakör:
8212/1 elektrotechnikai berendezés összeszerelője
Érettségi után Erősáramú elekterotechnikus szakképesítést lehet megszerezni, amelynek képzési ideje 2 év, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.

3. Egyéb szolgáltatások szakmacsoport: Szépész ágazat:
Az érettségivel betölthető munkakör:
5213/2 műkörömépítő
5219/7 szoláriumkezelő

Az érettségi után a Gyakorló fodrász vagy a Gyakorló kozmetikus szakképesítést lehet megszerezni, amelynek képzési ideje 2 év, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Ezt követően 1 év ráépülő képzés után adható ki a fodrász / kozmetikus szakképzettség.

4. Közszolgálat szakmacsoport: Rendészeti ágazati képzés:
Az érettségivel betölthető munkakör:
5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (személy és vagyonőr, segédfelügyelő)

5. Egészségügyi szakmacsoport: Egészségügy ágazat:
Az érettségivel betölthető munkakör:
5522/4 kisegítő ápoló
Az érettségi után az Egészségügyi asszisztens, Gyógy- és sportmasszőr szakképesítést lehet megszerezni, amely 2 éves.

6. Szociális szolgáltatások szakmacsoport: Szociális ágazat:
Az érettségivel betölthető munkakör:
3511/17 szociális és metálhigiénés munkatárs
Az érettségi után a Gerontológiai gondozó, Szociális asszisztens, Kisgyermek-gondozó nevelő szakképesítést lehet megszerezni, amelynek képzési ideje 2 év, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.

Induló osztályok  

 

tagozatkód
   -  Egyéb szolgáltatások szakmacsoport  
   32 fő       810 
 -  Elektrotechnika szakmacsoport     12 fő       811 
   -  Informatika szakmacsoport    20 fő       812 
 -  Közszolgálat szakmacsoport    32 fő       813 
   -  Egészségügyi szakmacsoport    20 fő       814 
 -  Szociális szolgáltatások szakmacsoport:    12 fő       815 

Bármelyik szakmai csoportban megszerzett érettségi után tulajdonképpen bármilyen szakmai végzettség megszerzésére lehetőség nyílik a jelentkezőknek.

Továbbtanulási lehetőségek:     - felsőoktatási intézményekben.

Elejére!

 

2. SZAKKÖZÉPISKOLAI (volt SZAKKÉPZÉS) képzés keretében induló csoportok

A 8. OSZTÁLYT VÉGZETT TANULÓK RÉSZÉRE:

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (volt SZAKKÉPZÉS) 1/9. ÉVFOLYAMON
8. osztályt végzett tanulók részére
Tagozatkód Szakma neve Képzési
idő
Felvehető
létszám
820 Asztalos* 3 év 12 fő
822 Villanyszerelő 3 év 12 fő
823 Festő, mázoló és tapétázó 3 év 12 fő
824 Kőműves és hidegburkoló* 3 év 12 fő
826 Karosszérialakatos 3 év 12 fő
827 Épület- és szerkezetlakatos* 3 év 12 fő
828 Hegesztő* 3 év 12 fő
825 Járműfényező 3 év 12 fő
830 Női szabó* 3 év 12 fő
831 Motorkerékpárszerelő 3 év 12 fő

* a szakmák a 2015/16. tanévben hiányszakmának minősülnek, ezért tanulmányi átlagtól függően állami ösztöndíjban részesülnek.

 

Intézményünk kijelölt a HÍD II program végrehajtására.

Elejére!

 

3. Szakképzés ÉRETTSÉGIVEL RENDELKEZŐK részére:

Szakképzés érettségivel rendelkezők részére (nappali rendszerű oktatás):

Szakma neve Képzési idő Felvehető létszám
  -   Gyakorló fodrász:
      (Az egyéb szolgáltatások szakmacsoportos képzés után 1 év.)
2 év 12 fő
  -   Gyakorló kozmetikus:
      (Az egyéb szolgáltatások szakmacsoportos képzés után 1 év.)
2 év 20 fő
  -   Gyógy- és sportmasszőr: 2 év 16 fő
  -   Egészségügyi asszisztens: 2 év 16 fő
  -   Erősáramú elektrotechnikus:
      (Az elektrotechnika szakmacsoportos képzés után 1 év.)
2 év 12 fő
  -   Webmester:
      (Az informatika szakmacsoportos éretségivel rendelkezők részére 1 év.)
2 év 18 fő

Ráépülések (nappali rendszerű oktatás):

Szakma neve Képzési idő Felvehető létszám
  -   Fodrász:
      (A gyakorló fodrász képzés elvégzése után.)
1 év 8 fő
  -   Kozmetikus:
      (A gyakorló kozmetikus képzés elvégzése után.)
1 év 20 fő

Nappali tagozatra jelentkezhet minden olyan tanuló, aki tanulmányait a 25. életévének betöltéséig be tudja fejezni.

Elejére!

4. ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK RÉSZÉRE
(INTENZÍV KÉPZÉSEK)

Szakiskolások középiskolája esti tagozat:

Ebbe az iskolatípusba olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Egy osztály    (28 fő)    Képzési idő: 2 év

Az oktatás heti három napon (hétfő, kedd, szerda) délután történik.


Szakiskolások középiskolája nappali tagozata (nappali rendszerű oktatás):

Ebbe az iskolatípusba olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek, és nem töltötték be a 23. életévüket.

Egy osztály    (28 fő)    Képzési idő: 2 év

Elejére!

 

5. Iskolarendszerű felnőttoktatás

A második szakképesítés megszerzése is ingyenes.

A részletekért katt ide!

 

Szórólap 1. oldal       Szórólap 2. oldal

Elejére!