A 2013-as év partnerigény-mérésének főbb eredményei:

 

Diákjaink szerint erősségeink:

 • Pedagógiai munka
 • Széles szakmaválaszték
 • Tanárok segítőkészsége
 • Iskolán belüli továbbtanulási lehetőségek
 • Kollégium családias légköre

Tanulók általános elégedettségi átlaga: 4,05

A megkérdezett szülők szerint:

 • Gyermekük jól érzi magát ebben az iskolában (átlag: 3,98)
 • Megfelelő a gyermekek értékelése (átlag: 3,8)
 • A kollégiumban gyermekük személyes törődést kap (átlag: 4,4)
 • A kollégiumi oktató-nevelőmunka kiemelkedő színvonalú (átlag: 4,6)
 • Az iskola fegyelem-elvárásai megfelelőek (átlag: 4,07)
 • A továbbtanuláshoz nyújtott segítség színvonala magas (átlag: 4,1)
 • Az iskola környezete védett és biztonságos (átlag: 4,05)
 • A pedagógusok hozzáállása a tanulókhoz pozitív.

Egyéb külső partnereink megítélése szerint:

 • A problémakezelés színvonala iskolánkban kiemelkedően magas (átlag: 4,45)
 • A munkatársak szakmai felkészültsége kiváló (átlag: 4,69)
 • A partnerekkel való kapcsolattartás és kommunikáció kiemelkedően jó (átlag: 4,52)
 • Iskolánk megbízhatósága kimagasló (átlag: 4,79)
 • Pedagógusaink elkötelezettek, jól képzettek és sokoldalúak.

 

Köszönjük bizalmukat, véleményükre továbbra is számítunk!