A 2012-es év partnerigény-mérésének főbb eredményei:

 

Diákjaink szerint erősségeink:

 • Pedagógiai munka
 • Széles szakmaválaszték
 • Tanárok segítőkészsége
 • Iskolán belüli továbbtanulási lehetőségek
 • Kollégium családias légköre

Tanulók általános elégedettségi átlaga: 4,5

A megkérdezett szülők szerint:

 • Gyermekük jól érzi magát ebben az iskolában (átlag: 4,1)
 • Megfelelő a gyermekek értékelése (átlag: 4,17)
 • A kollégiumban gyermekük személyes törődést kap (átlag: 4,80)
 • A kollégiumi oktató-nevelőmunka kiemelkedő színvonalú (átlag: 4,5)
 • Az iskola fegyelem-elvárásai megfelelőek (átlag: 4,14)
 • A továbbtanuláshoz nyújtott segítség színvonala magas (átlag: 4,13)
 • Az iskola környezete védett és biztonságos (átlag: 4,32)
 • A pedagógusok hozzáállása a tanulókhoz pozitív.

Egyéb partnereink megítélése szerint:

 • A problémakezelés színvonala iskolánkban kiemelkedően magas (átlag: 4,75)
 • A munkatársak szakmai felkészültsége kiváló (átlag: 4,88)
 • A partnerekkel való kapcsolattartás és kommunikáció kiemelkedően jó (átlag: 4,94)
 • Iskolánk megbízhatósága kimagasló (átlag: 5,00)
 • Pedagógusaink elkötelezettek, jól képzettek és sokoldalúak.

 

Köszönjük bizalmukat, véleményükre továbbra is számítunk!