I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1. Pedagógusok végzettsége
2. A nevelő és oktató munkát segítők
3. Kompetenciamérés eredményei
4. Lemorzsolódás, évismétlés
5. 6. Nyomonkövetési adatok
7. Érettségi eredmények
8. Szakkörök, mindennapos testedzés
9. Dolgozatok, házifeladatok szabályai
10. Tanulmányok alatti vizsgák, Osztályozó vizsgák szabályai
11. Iskolai tanév rendje
12. Iskolai osztályok, létszámok

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
Költségvetési beszámolók 2005-2010
Az intézmény által 2009-2010. évben nyújtott támogatások közzétételi listája
Az intézmény által 2009-2010. évben kötött szerződések adatainak közzétételi listája

IV. IGAZGATÓ VÁLASZTÁS
Az igazgató választás dokumentumai

V. A Kollégiumi közzétételi lista
a Kollégium fül alatt található

 

 

 

1. Pedagógusok végzettsége 2017

 

Sorszám Végzettség Tantárgy Osztály
1. műszaki (faipari) szakoktató Asztalosipari szerelési gyakorlat
Biztonságos munkavégzés alapjai
Biztonságos munkavégzés gyakorlat
Elsősegélynyújtás gyakorlata
Faipari szakmai és gépismeret
Faipari szakmai gyakorlat
Foglalkoztatás II.
Gyártáselőkészítési ismeretek
Munkahelyi egészség és biztonság
Munkavédelem
1-9.D
1-9.E
1-9.F
2-10.H
3-11.J
2. villanyszerelő; mezőgazd. munkavédelmi szaktechnikus Elektronika gyakorlat
Épületvillamossági szerelés gyakorlat
Erősáramú szerelési gyakorlat
Műszaki gyakorlat
Műszaki gyakorlatok
Villamosgépek és vezérlések gyakorlat
12.A
1-9.D
5-13.B
9.C
3. kémia, környezettan tanár Környezet egészségügy
Kötelező komplex természettudományos tantárgy Laboratoriumi gyakorlat
Laborgyakorlat
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Természetismeret
10.A
10.B
10.C
11.C
1-13.A
1-9.D
2-10.F
2-14.A
9.A
9.B
9.C
4. biológia, környezettan szakos tanár,
kézápoló, műkörömépítő, kozmetikus
Alkalmazott biológia
Biológia
Biológia-egészségtan
Borbély szakmai ismeretek
Fodrász manuális alapműveletek-alkalmazott biológia
Kéz-, és műkörömépítés gyakorlat
Kézápoló szakmai gyakorlat
Szakmai ismeretek 1.
Szépészeti általános anyagismeret
Szépészeti szakmai ismeretek
Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat
Természetismeret
10.A
10.D
11.A
1-13.A
12.A
9.A
Kk12.I
5. biológia, testnevelés tanár; testépítő és erőemelő edző, sportszervező; pénzügyi vállalkozási szakértő; sportedző - kung fu Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat III.
Speciális gyakorlatok
Természetismeret
Testnevelés
10.D
12.B
1-9.E
3-11.G
Kk12.I
6. matematika - fizika tanár Fizika
Matematika
10.A
10.B
11.A
11.B
11.C
11.D
12.C
9.B
7. pszichológus Pszichológiai foglalkozások pszichológia csoport
8. biológia, kémia, fizika tanár Biológia
Biológia-egészségtan
Természetismeret
10.C
12.B
12.C
Kk12.E
Kk13.E
9. magyarl nyelv és irolalom tanár Etika
Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Magyar-kommunikáció
Színjátszó szakkör
11.B
11.C
2-10.E
2-10.F
3-11.E
3-11.F
3-11.H
9.B
Kk12.E
10. angol nyelv és irolalom, orosz-angol nyelv tanár Foglalkoztatás I. (angol)
Idegen nyelv (angol)
IT szakmai angol nyelv
10.C
11.C
12.C
1-9.D
1-9.E
2-10.H
2-14.C
9.B
9.C
11. egészségügyi szakasszisztens Szakmai gyakorlat 2-14.C
12. műszaki szakoktató Foglalkoztatás II.
Gépészeti alapismeretek
Hegesztési alapismeretek
Hegesztési ismeretek I.
Hegesztési ismeretek II.
Hegesztési ismeretek III.
Hegesztési ismeretek IV.
Munkahelyi egészség és biztonság
Vállalkozás gyakorlata
Vállalkozási ismeretek
1-9.F
2-10.E
3-11.G
13. gépész műszaki tanár A felületkezelés alapjai
Felület-előkészítési, fényezési technológiák
Gépészeti alapismeretek
Gépészeti kötésismeret
Karosszérialakatos szakmai ismeretek
Vállalkozás gyakorlata
Vállalkozási ismeretek
2-10.G
3-11.F
14. magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, ének-zene tanár Énekkar
Magyar nyelv és irodalom
Magyar-kommunikáció
10.C
10.D
12.C
3-11.G
Kk12.E
Kk12.I
15. fizika, technika tanár szakvizsgázott ped., közoktatási vezető Fizika Kk13.E
16. szociálpolitikus A gondozási szükségletek felmérésének gyakorlata
Egészségügyi asszisztensi ismeretek
Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek
Társadalmi ismeretek és szociálpolitikai gyakorlat
Társadalmiismereti, szociálpolitikai gyakorlat
Társadalomismeret
10.C
2-14.C
11.C
12.C
17. magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom; orosz nyelv és irodalom tanár Foglalkoztatás I. (német)
Idegen nyelv (német)
Idegen nyelv gyakorlat (német)
Idegen nyelv l. (német)
Szakmai idegen nyelv (német)
2-14.D
12.B
12.C
11.D
1-13.A
2-14.A
18. angol szakos nyelvtanár Foglalkoztatás I. (angol)
Idegen nyelv (angol)
Nyelvvizsga felkészítő (angol)
5-13.B
10.B
9.A
9.B
9.C
19. testnevelés és egészségfejlesztés tanár Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat I.
Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat II.
Testnevelés
Kk13.I
9.B
12.B
2-10.H
3-11.J
20. üzemmérnök; matematika tanár; szakvizsgázott ped., közoktatási vezető Matematika 9.A
Kk13.E
21. növénytermesztő mérnök tanár; agrokémiai agrármérnök Kollégiumi nevelés
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II.
Kollégium
9.B
22. okleveles jogász Magánbiztonság és vagyonvédelem I.
Magánbiztonság és vagyonvédelem II.
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat
Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III.
9.B
10.D
23. orvos Klinikum
Klinikumi alapismeretek
2-14.C
24. matematika, földrajz tanár Matematika 10.B
10.C
10.D
11.A
12.A
9.B
9.C
25. jogász Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. 10.D
9.B
26. német nyelv és irodalom, ének-zene, magyar tanár Foglalkoztatás I. (német)
Idegen nyelv (német)
Szakmai idegen nyelv (német)
2-14.C
10.C
11.C
2-10.E
1-13.C
2-14.D
27. állam- és jogtudományok doktora Jogi és közigazgatási ismeretek
Közszolgálati ügyintézői ismeretek
Közszolgálati ügyintéző gyakorlati ismeretek
11.D
12.B
9.B
10.D
28. biológia, testnevelés, gyógytestnevelés tanár Természetismeret
Testnevelés
2-10.F
2-10.G
10.A
10.C
9.C
2-10.E
29. magyar nyelv és irodalom tanár; szakvizsgázott pedagógus Etika
Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
11.D
1-9.E
2-10.G
10.B
9.C
9.A
30. aligofrénpegagógia-pszichopedagógia szakos tanár, mentálhigiéniai prevenció specialista, az inklúzív nevelés okleveles tanára Fejlesztő órák fejlesztő csoport
31. magyar nyelv és irodalom, angol nyelv tanár Etika
Idegen nyelv (angol)
Magyar nyelv és irodalom
11.A
2-10.F
Kk12.I
Kk13.I
32. faipari üzemmérnök; faipari szakos műszaki tanár; szakvizsgázott ped., közoktatási vezető Asztalosipari szerelési ismeretek
Faipari szakrajz
Gépkezelési ismeretek
Munkahelyi egészség és biztonság
Munkavédelem és marketing
Szerkezettan-szakrajz és technológia
Vállalkozás és marketing
1-9.D
1-9.F
2-10.H
2-14.D
3-11.J
11.A
12.A
33. könnyűipari mérnök; könnyűipari mérnök-tanár; szakvizsgázott ped., közoktatási vezető Foglalkoztatás II.
Női ruhák készítése
Női ruhák szerkesztése, modellezése
Női ruhakészítés gyártástechnológiája
Ruhaipari anyag- és áruismeret
Ruhaipari gépek üzemeltetése
Szakrajz
Számítógépes ruhaipari gyártáselőkészítés gyakorlat
Tánc szakkör
Textiltermékek gyártástechnológiája
Textiltermékek szabásminta készítése
3-11.H
2-10.G
1-9.F
34. műszaki szakoktató Anyagvizsgálatok gyakorlat
Lakástextiliák gyártástechnológiája
Lakástextiliák készítése, javítása gyakorlat
Női ruhák készítése gyakorlat
Női ruhák szerkesztése, modellezése gyakorlat
Szakrajz gyakorlat
3-11.H
2-10.G
1-9.F
35. magyar nyelv és irodalom, német nyelv tanár Foglalkoztatás I. (német)
Idegen nyelv (német)
Magyar nyelv és irodalom
2-14.A
12.A
10.A
9.B
Kk13.I
Kk13.E
36. magyar-történelem tanár Kollégiumi nevelés Kollégium
37. gyógymasszőr Fizioterápia I. gyakorlat 2-14.C
38. egészségtan tanár, okleveles pedagógia tanár Egészségügyi alapismeretek
Pszichológiai gyakorlat
Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat
10.C
11.C
39. kozmetikus mester Kiegészítő gyakorlat 1-13.A
40. történelem szakos bölcsész és tanár, okleveles földrajztanár, szakvizsgázott ped., közoktatási vezető Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Társadalomismeret
Természetismeret
Történelem
Történelem és társadalmi ismeretek
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; etika
10.D
1-9.E
1-9.F
2-10.F
3-11.F
Kk12.I
Kk12.E
9.B
9.C
12.A
10.C
41. középiskolai testnevelő tanár Testnevelés 1-9.D
11.D
12.A
12.C
3-11.E
42. történelem-orosz szakos középiskolai tanár, német nyelvtanár Idegen nyelv (német)
Társadalomismeret
Történelem
Történelem és társadalmi ismeretek
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Kk12.I
2-10.H
3-11.E
Kk13.E
12.B
11.C
43. építész tervező művész; rajz, matematika tanár (férfi frizura) Művészeti ismeretek
(fodrász manuális) Művészeti ismeretek
Építőipari alapismeretek
Férfi frizurakészítés-művészeti ismeretek
Fodrász manuális alapműveletek-művészeti ismeretek
Foglalkoztatás II.
Művészetek-rajz
Művészeti ismeretek
Rajz szakkör
9.A
10.A
2-10.F
3-11.E
1-13.A
2-14.D
11.A
11.B
11.C
11.D
44. matematika, testnevelés tanár Matematika
Testnevelés
Kk12.I
3-11.F
1-9.F
10.B
11.B
45. műszaki (fodrász) szakoktató Anyagismeret
Borbély szakmai ismeretek
Férfi frizurakészítés szakmai ismeretek
Fodrász manuális alapműveletek-szakmai ismeretek
Fodrász szakmai gyakorlat 3.
Fodrász szakmai gyakorlat 4.
Fodrász vegyszeres műveletek-anyagismeret
Fodrász vegyszeres műveletek-szakmai ismeretek
Kézápoló szakmai gyakorlat
Kézápoló szakmai ismeretek
Munka- és környezetvédelem
Szakmai alapozó gyakorlat
Szakmai ismeretek
2-14.D
1-13.A
10.A
12.A
11.A
46. műszaki (ruhaipari) szakoktató Anyagvizsgálatok gyakorlat
Női ruhák értékesítése
Női ruhák készítése gyakorlat
Ruhaipari gyártás-előkészítés
Szakrajz gyakorlat
Textiltermékek készítése gyakorlat
2-10.G
1-9.F
47. német szakos nyelvtanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Foglalkoztatás I. (német)
Idegen nyelv (német)
Rendészeti szakmai idegen nyelv (német)
3-11.E
3-11.J
1-9.D
11.B
10.D
9.C
48. filológus, angol nyelv és irodalom tanár Idegen nyelv (angol) 10.B
10.D
11.B
11.D
2-10.E
9.A
49. gyógymasszőr Masszázs
Masszázs gyakorlat
2-14.C
50. építészmérnök Falfelület festése, díszítése
Mázolás
Tapétázási munkák
1-9.E
2-10.F
3-11.E
51. egészségügyi szakoktató; védőnő Ápolástan-gondozástan
Az elsősegélynyújtás gyakorlata
Egészségügyi alapismeretek
Érettségi előkészítő
Klinikumi alapozó ismeretek
Klinikumi ismeretek
Pszichológiai és pedagógiai ismeretek
10.C
11.C
12.C
9.C
1-13.C
52. informatikus mérnök; informatika tanár Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat
Hálózati ismeretek
Hálózati ismeretek gyakorlat
Hálózati ismeretek I.
Hálózati ismeretek I. gyakorlat
Hálózati ismeretek II.
Hálózati ismeretek II. gyakorlat
Hálózatok I.
Hálózatok I. gyakorlat
Informatika
12.B
11.B
5-13.B
10.B
9.C
53. tanító-olasz nyelvoktató, kézápoló és műkörömépítő Anyagismeret
Kézápoló szakmai gyakorlat
Kézápoló szakmai ismeret
Kozmetikus marketing
Kozmetikus szakmai gyakorlat
Munkavédelem és marketing
Szakmai alapozó gyakorlat
Szakmai ismeretek I.
Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat
10.A
11.A
9.A
12.A
1-13.A
54. magasépítő műszaki tanár Beton és vasbeton szerkezetek
Burkolás előkészítés
Építőipari alapismeretek
Falazás, vakolás
Hidegburkolás
Hidegburkolási feladatok
Vegyes kőműves feladatok
Víz-, hő- és hangszigetelés
2-10.E
3-11.E
1-9.E
55. magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Magyar nyelv és irodalom 9.B
56. számítástechnika, matematika - fizika tanár; szakvizsgázott pedagógus Hálózati operációs rendszerek
Hálózati operációs rendszerek gyakorlat
Informatika
IT alapok
IT alapok gyakorlat
IT hálózatbiztonság
IT hálózatbiztonság gyakorlat
5-13.B
1-9.E
10.B
9.B
57. egészségügyi szakoktató Egészségügyi alapismeretek
Egészségügyi asszisztensi feladatok
Egészségügyi asszisztensi ismeretek
Foglalkoztatás II.
Klinikum
Klinikumi alapozó ismeretek
Klinikumi gyakorlat
Szakmai kommunikáció
Szakmai kommunikáció II.
12.C
10.C
9.C
2-14.C
1-13.C
58. műszaki (kozmetikus) szakoktató Elektrokozmetika
Elektrokozmetika gyakorlat
2-14.A
59. német szakos nyelvtanár Foglalkoztatás I. (német)
Idegen nyelv (német)
3-11.F
3-11.G
3-11.H
1-9.E
11.A
11.D
9.A
Kk12.E
Kk13.E
60. szakvizsgázott pedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Magyar nyelv és irodalom 9.C
61. fodrász mester Borbély szakmai gyakorlat 10.A
9.A
62. gyógymasszőr Gyógymasszázs gyakorlat 2-14.C
63. diplomás ápoló Klinikumi gyakorlat 1-13.C
64. okleveles pedagógiatanár Idegen nyelv (angol)
Idegen nyelv gyakorlat (angol)
Idegen nyelv I. (angol)
IT szakmai angol nyelv
Szakmai idegen nyelv (angol)
11.D
10.B
1-13.A
2-14.A
2-14.C
2-14.D
65. magyar nyelv és irodalom tanár, politikaelmélet, szakvizsgázott pedagógus Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom
Magyar-kommunikáció
1-9.D
1-9.F
2-10.H
12.A
12.B
9.A
3-11.J
66. biológia és testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár, atlétika edző Természetismeret
Testnevelés
9.B
12.B
9.A
3-11.F
11.C
3-11.H
67. kozmetikus Speciális kozmetikai eljárás gyakorlat 2-14.A
68. ápoló Szakmai gyakorlat 2-14.C
69. angol nyelv és irolalom, orosz nyelv tanár, közgazdász Foglalkoztatás I. (angol)
Idegen nyelv (angol)
2-14.D
10.A
11.A
12.A
12.B
9.B
70. egészségtan-tanár Egészségügyi alapismeretek
Gondozási ismeretek
Klinikumi alapozó ismeretek
Klinikumi ismeretek gyakorlata
Munkahelyi egészség és biztonság
Pszichológiai és pedagógiai ismeretek
Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat
Szakmai kommunikáció
Társadalmiismereti, szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek
1-13.C
12.C
10.C
11.C
9.C
71. műszaki szakoktató Anyagismeret 2.
Kozmetikus marketing
Szakmai ismeretek 2.
2-14.A
72. informatika, járműgépész műszaki tanár; üzemmérnök Anyag- és gyártásismeret
Informatika
Kerékpár szerkezeti ismeretek
Motorkerékpár szerkezeti alapok
Motorkerékpár szerkezeti ismeretek
Motorkerékpárok elektromos berendezései
1-9.F
2-10.H
1-9.D
3-11.G
73. masszőr (gyógy) Fizioterápia II. gyakorlat 2-14.C
74. matematika tanár Matematika 10.A
10.B
11.D
12.B
Kk12.I
75. német nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár Foglalkoztatás I. (német)
Idegen nyelv (német)
Társadalomismeret
Történelem
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
5-13.B
1-9.F
2-10.F
2-10.G
3-11.H
3-11.J
9.A
10.A
11.A
11.B
76. német nyelv és irodalom, testnevelés, földrajz tanár; oktatásinformatikus Foglalkoztatás II.
Idegen nyelv (német)
Informatika
Munkaszervezési gyakorlat
Műszaki informatika gyakorlat
5-13.B
1-9.F
10.A
10.B
2-10.H
1-9.D
1-9.E
1-9.F
2-10.F
9.A
9.B
Kk13.E
12.B
77. magyar-történelem, társadalom és állampolgári ismeretek, tanár; közoktatási vezető
Társadalomismeret
Történelem
Történelem és társadalmi ismeretek
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; etika
1-9.D
2-10.E
3-11.G
12.C
10.B
10.D
11.D
Kk13.I
78. egészségtan tanár, wellness programszervező (animátor) Anatómia-élettan
Anatómiai-élettani alapismeretek
Fizioterápia I.
Fizioterápia I. gyakorlat
Fizioterápia II.
Gyógymasszázs
Gyógymasszázs gyakorlat
Masszázs gyakorlat
2-14.C
79. szociálpedagógus Kollégiumi nevelés Kollégium
80. villamosipari műszaki tanár és villamos üzemmérnök; oktatási informatikus Elektronikai mérések gyakorlata
Elektrotechnikai alapismeretek
Elektrotechnikai számítások
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Épületvillamossági szerelés
Informatika
Ipari elektronika
Műszaki ismeretek
Villamos gépek és berendezések
Villamos műszaki ábrázolás
Villamosipari anyagismeret
1-9.F
1-9.D
2-10.F
2-10.E
3-11.H
81. számítástechnika, matematika, kémia tanár Adatbázis és szoftverfejlesztés
Adatbázis és szoftverfejlesztés elmélet
Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat
Grafikai alkalmazások
Informatika
IT orientációs gyakorlat
IT szakorientáció
Szakmai informatika
12.B
11.B
5-13.B
10.C
10.D
2-10.G
9.B
9.C
Kk12.E
Kk12.I
Kk13.I
10.B
9.B
12.A
82. villamosüzemmérnök, villamosipari műszaki tanár, villamosmérnök, villamosmérnök-tanár, rendszer informatikus, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Elektrotechnika
Elektrotechnika gyakorlat
Géptan
Méréstechnika
Munkaszervezési ismeretek
Műszaki dokumentáció gyakorlat
Műszaki informatika gyakorlat
Műszaki ismeretek
Műszaki rajz
Villamosgépek
10.B
11.B
9.C
5-13.B
12.B
10.B
83. műszaki tanár A vállalkozás gyakorlata
Foglalkoztatás II.
Informatika
Jogi és vállalkozási ismeretek
Karosszérialakatos szakmai ismeret
Kerékpárok javítási gyakorlata
Magasban végzett lakatos feladatok
Mechanikai mérések gyakorlata
Munkavédelmi speciális ismeretek
Szakrajz
Szerkezetlakatos feladatok
Vállalkozási ismeretek
3-11.F
3-11.E
2-10.H
3-11.G
3-11.H
3-11.J
10.C
1-9.F
84. matematika-fizika tanár Matematika Természetismeret 1-9.D
1-9.E
1-9.F
2-10.F
2-10.G
2-10.H
3-11.E
3-11.G
3-11.H
3-11.J
2-10.E
85. villamosmérnök; villamosmérnök tanár Adatbázis és szoftverfejlesztés elmélet
Elektronika
Elektronika gyakorlat
Foglalkoztatás II.
Irányítástechnika
Irányítástechnika gyakorlat
Munkahelyi egészség és biztonság
Villamosművek
11.B
10.B
12.A
5-13.B
9.C
86. pedagógiai szakos bölcsész és tanár; szociálpedagógus Ápolási, gondozási alapismeretek
Ápolástan-gondozástan
Egészségügyi alapismeretek
Egészségügyi asszisztensi ismeretek
Klinikai ismeretek
Klinikumi gyakorlat
Klinikumi ismeretek gyakorlata
10.C
1-13.C
11.C
12.C
2-14.C
87. pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára, angol nyelv és irodalom szakos tanár Foglalkoztatás I. (angol)
Idegen nyelv (angol)
Rendészeti szakmai idegen nyelv (angol)
Szakmai idegen nyelv (angol)
2-14.A
3-11.E
3-11.F
3-11.G
3-11.H
3-11.J
1-9.F
2-10.G
Kk13.I
10.D
1-13.C
88. fodrász mester Fodrász szakmai gyakorlat 1.
Fodrász szakmai gyakorlat 2.
Fodrász szakmai gyakorlat 3.
Szakmai alapozó gyakorlat
10.A
9.A
11.A
89. informatika szakos tanár Informatika 1-9.F
10.A
10.B
10.D
90. szakvizsgázott pedagógus; informatika, könyvtáros és matematika tanár; gazdasági informatikus
Adatbázis és szoftverfejlesztés
Foglalkoztatás II.
Informatika
Informatikai ismeretek
Programozás
Programozás gyakorlat
Speciális informatika
Speciális informatika gyakorlat
5-13.B
12.B
10.B
9.B
91. masszőr Fizioterápia I. gyakorlat
Gyógymasszázs gyakorlat
2-14.C
92. okleveles bűnügyi tiszt Fegyveres szervek és vagyonvédelem 11.D
12.B
93. műszaki szakoktató Klinikumi gyakorlat 12.C
94. biológia, kémia tanár Alkalmazott kémia
Anyagismeret 1.
Biológia-egészségtan
Borbély anyagismeret
Fodrász manuális alapműveletek-alkalmazott kémia
Foglalkoztatás II.
Természetismeret
1-13.A
10.A
9.A
11.A
11.B
11.C
11.D
2-14.A
3-11.H
95. műszaki (villamos) szakoktató Elektronika gyakorlat
Elektrotechnika gyakorlat
Épületvillamossági mérések gyakorlat
Erősáramú mérések gyakorlat
Motorkerékpárok elektromos berendezései
Villamos gépek és berendezések
10.B
11.B
9.C
2-10.F
5-13.B
2-10.H
3-11.H
96. mentőtiszt Elsősegélynyújtás-első ellátás gyakorlat 2-14.C
97. matematika szakos középiskolai tanár, matematikus Matematika 10.C
10.D
2-10.E
9.A
9.C
Kk12.E
Kk13.I
98. testnevelés, biológia szakos tanár, okleveles testnevelő, gyakorlatvezető mentortanár, szakvizsgázott pedagógus Foglalkoztatás II.
Testnevelés
5-13.B
10.C
10.D
11.D
12.B
11.A
12.C
2-10.G
3-11.G
9.A
99. gyógymasszőr Fizioterápia I. gyakorlat 2-14.C
100. klinikai szakápoló, biológia és környezettan tanár Diagnosztikai és terápiás alapismeretek
Diagnosztikai és terápiás alapismeretek II.
Egészségügyi asszisztálás gyakorlata
Egészségügyi asszisztensi ismeretek
Klinikumi gyakorlat
Klinikumi ismeretek
Klinikumi szakismeretek
10.C
1-13.C
12.C
2-14.C

Elejére   Végére

 

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők

 

Tevékenység Végzettség
Létszám
Műszaki vezető fizikus, fizika szakos tanár
1
Iskola titkár matematika és orosz nyelv és irodalom szakos tanár; mérlegképes könyvelő vállalkozási szak; államháztartási mérlegképes könyvelő; gimnáziumi érettségi
szakközépiskolai érettségi; ügyintéző titkár
2
Könyvtáros könyvtáros; informatikus könyvtáros
1
Rendszergazda szakközépiskolai érettségi - képesítő bizonyítvány képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus; informatikai statisztikus és gazdasági tervező
1
Laboráns szakközépiskolai érettségi; pénzügyi-számviteli ügyintéző
szakközépiskolai érettségi
2
Egyéb gazdasági, ügyviteli dolgozók  
3
Műszaki dolgozó (karbantartó)  
9
Kisegítő dolgozó (takarító)  
7

Elejére   Végére

 

 

3. Kompetenciamérés eredményei

 

2016 Szövegértés iskolai átlag Matematika iskolai átlag
Szakközépiskola 1608 1408
Szakiskola 1650 1420

Elejére   Végére

 

 

4. Lemorzsolódás, évismétlés

 

tanév 2016. október 01. 2017. június 15. 2017. június 15.-tol - augusztus 31.-ig
2016/2017 Beiratkozott osztályzott kimaradt/ más iskolába ment Sikeresen továbblépok Évismétlo/ másik osztályban ismétel Nem osztályozható
754 fő 720 fő 34 fő 723 fő 24 fő 1 fő
100,00 % 95,49 % 4,51 % 95,89 % 3,18 % 0,13 %

Elejére   Végére

 

 

5. 6. Nyomonkövetési adatok

 

2016/2017. tanév - Szakgimnázium
Osztály (létszám) Továbbtanulás (fõ, %) Munkaköre a végzettségének megfelelõ
(fõ, %)
Munkaköre a végzettségének nem megfelelõ
(fõ, %)
Pályakezdõ munkanélküli
(fõ, %)
  érettségi      szakma    felsõfok
(egyetem, fõiskola)
jelentkezett   felvett  
12.A 26 fõ 14 fo szolgáltató - 11 fõ 79% 1 fõ 7% - - 3 fõ 21% -
12 fo elektrotechnika - 10 fõ 83% - - - - 2 fő 17%
12.B 29 fõ 13 fo informatika - 9 fõ 69% 2 fő 15% 1 fő 8% - 1 fő 8% 2 fő 15%
16 fo sport - 10 fõ 62% 5 fő 31% 1 fő 6% 1 fő 6% 2 fő 13% 2 fő 13%
12.C 15 fõ 12 fo egészségügy
- 9 fõ 75% 5 fő 42% 1 fő 8% - - 2 fő 17%
3 fo szociális - 3 fõ 100% - - - - -
13.I 11 fõ (1 fo gyesen van) - 3 fõ 30% 1 fő 10% - 3 fő 30% 2 fő 20% 2 fő 20%
2/14.B 22 fõ 13 fõ webmester (1 megkeresés eredménytelen) - 3 fõ 25% 4 fõ 33% 3 fõ 25% 1 fő 8% 2 fõ 17% 3 fõ 25%
9 fõ erősáramú elektrotechnikus (4 megkeresés eredménytelen) - - 3 fõ 60% 2 fõ 40% 2 fõ 40% - 1 fõ 20%
2/14.C 22 fõ 12 fo egészségügyi asszisztens - 5 fõ 42% - - 7 fő 58% - -
10 fo gyógy- és sportmasszor - 1 fő 10% 3 fõ 30% 2 fõ 20% 5 fõ 50% 2 fõ 20% -
3/15.A 23 fő 17 fo kozmetikus - - - - 11 fő 65% 6 fő 35% -
6 fo fodrász - - - - 5 fő 83% 1 fő 17% -

 

2016/2017. tanév - Szakközépiskola
Osztály (létszám) Továbbtanulás (fõ, %) Munkaköre a végzettségének megfelelõ
(fõ, %)
Munkaköre a végzettségének nem megfelelõ
(fõ, %)
Pályakezdõ munkanélküli
(fõ, %)
  érettségi      szakma    felsõfok
(egyetem, fõiskola)
jelentkezett   felvett  
3/11.D
12 fõ
5 fo komuves és hidegburkoló 2 fõ 40% - - - 3 fõ 60% - -
7 fo festo-mázoló (1 fo évet ismétel) - 2 fő 33% - - 3 fõ 50% 1 fõ 17% -
3/11.E
10 fõ
4 fo fényezo (1 fo évismétlo, 1 fo megkeresése eredménytelen) - - - - 1 fõ 50% 1 fõ 50% -
6 fo karosszérialakatos (1 fo megkeresése eredménytelen) - 1 fő 20% - - 2 fõ 40% 1 fõ 20% 1 fõ 20%
3/11.F
9 fõ
4 fo motorkerékpár-szerelo 1 fő 25% - - - 2 fő 50% 1 fő 25% -
5 fo hegeszto - 1 fő 20% - - 3 fő 60% 1 fő 20% -
3/11.G
10 fõ
7 fo noi szabó 2 fő 29% - - - 1 fő 14% 4 fő 57% -
3 fo villanyszerelo (1 fo évismétlo) - 2 fő 100% - - - - -
3/11.H
15 fõ
9 fo asztalos 3 fő 33% - - - 5 fő 56% 1 fő 11% -
6 fo épület- és szerkezetlakatos - 2 fő 33% - - 2 fő 33% 1 fő 17% 1 fő 17%

 

2016/2017. tanév - Iskola összesen
Iskola (létszám) Továbbtanulás (fõ, %) Munkaköre a végzettségének megfelelõ
(fõ, %)
Munkaköre a végzettségének nem megfelelõ
(fõ, %)
Pályakezdõ munkanélküli
(fõ, %)
  érettségi      szakma    felsõfok
(egyetem, fõiskola)
jelentkezett    felvett    
Asbóth szakgimnázium 148 fo (öt megkeresés eredménytelen, egy fo GYES-en) - 64 fõ 45% 24 fõ 17% 10 fõ 7% 35 fõ 25% 19 fõ 13% 14 fõ 10%
Asbóth szakközépiskola 56 fo (két megkeresés eredménytelen, három fo évet ismétel) 8 fõ 16% 8 fõ 16% - - 22 fõ 43% 11 fõ 22% 2 fõ 3%
Asbóth iskola összesen 204 fo (hét fo megkeresése eredménytelen, három fo évet ismétel, egy fo GYES-en) 8 fõ 4% 72 fõ 37% 24 fõ 12% 10 fõ 6% 57 fõ 30% 30 fõ 15% 16 fõ 8%

Elejére   Végére

 

 

7. Érettségi eredmények

 

12.A osztály 2016/2017
Vizsgatantárgy
Vizsgaszint Átlag
Magyar nyelv és irodalom
közép 3,04
Matematika
közép 2,46
Történelem
közép 2,96
Angol nyelv
közép 2,89
Német nyelv
közép 2,50
Szépészet ismeretek
közép 3,43
Villamosipar és elektronika ismeretek
közép 3,38
Vizuális kultúra
közép 4,00
Testnevelés
közép 4,00

 

12.B osztály 2016/2017
Vizsgatantárgy
Vizsgaszint Átlag
Magyar nyelv és irodalom
közép 3,1
Matematika
közép 2,89
Történelem
közép 3,14
Történelem
emelt 5,0
Angol nyelv
közép 3,47
Angol nyelv
emelt 5,0
Német nyelv
közép 3,6
Informatika
közép 4,15
Informatika ismeretek
közép 2,85
Informatika ismeretek
emelt 3,5
Sport ismeretek
közép 3,5
Belügyi rendészeti ismeretek
közép 4,4
Testnevelés
emelt 4,4

 

12.C osztály 2016/2017
Vizsgatantárgy
Vizsgaszint Átlag
Magyar nyelv és irodalom
közép 3,93
Matematika
közép 2,47
Történelem
közép 3,47
Angol nyelv
közép 2,79
Német nyelv
közép 3,0
Szociális ismeretek
közép 3,67
Biológia
emelt 4,0
Egészségügy ismeretek
közép 3,92
Egészségügy ismeretek
emelt 4,5
Elektronikai alapismeretek
emelt 5,0

 

13.I vizsgabizottság 2016/2017
Vizsgatantárgy
Vizsgaszint Átlag
Magyar nyelv és irodalom
közép 3,2
Matematika
közép 2,4
Történelem
közép 2,7
Angol nyelv
közép 2,6
Német nyelv
közép 3,0
Informatika
közép 3,0

 

12.L vizsgabizottság 2016/2017
Vizsgatantárgy
Vizsgaszint Átlag
Magyar nyelv és irodalom
közép 3,6
Matematika
közép 3,4
Történelem
közép 4,0
Földrajz
közép 3,0
Német nyelv
közép 3,2
Társadalomismeret
közép 4,5

Elejére   Végére

 

 

8. Szakkörök, mindennapos testedzés

 

Szakkörök:
Énekkar
Színjátszó szakkör
Mozgóképkultúra
Modern tánc
Leány kézilabda
Fiú kézilabda
Leány-fiú kosárlabda
Labdarúgás
ODK
A mindennapos testnevelést tanulóink
számára a délutáni sportköri
foglalkozásokkal, kondicionáló
terem használatával naponta biztosítjuk.

Elejére   Végére

 

 

9. Dolgozatok, házifeladatok szabályai

 

Megtalálható az Iskola menü Dokumentumok almenüjében lévő "Házirend" dokumentumban.
II. fejezet 1.pont felsorolás 5.6.7.pont. (4. oldal)

Katt ide!

Elejére   Végére

 

 

10. Tanulmányok alatti vizsgák, Osztályozó vizsgák szabályai

 

Megtalálható az Iskola menü Dokumentumok almenüjében lévő "Az iskola Pedagógiai programja" dokumentumban.
2. fejezet 10. pont (39. oldal)

Katt ide!

Elejére   Végére

 

 

11. Iskolai tanév rendje

 

Megtalálható a Dokumentumok menü Alapdokumentumok almenüjében lévő "2017-2018. tanév Munkaterve - eseménynaptára" dokumentumban.

Katt ide!

Elejére   Végére

 

 

12. Iskolai osztályok, létszámok

 

Megtalálható az Osztályaink menü Összesítés menüpontjában.

Katt ide!

Elejére   Végére

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
Iskolánk jelenleg nem önálló gazdálkodó.

Elejére   Végére

 

 

IV. IGAZGATÓ VÁLASZTÁS DOKUMENTUMAI

 

Vezetési program

Igazgatói pályázattal kapcsolatos vélemények

Szavazás eredménye

Elejére   Végére